Giáo Xứ Xuân Kitô

Tên giáo xứ Xuân Kitô
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 3130
Quan thầy Chúa Kitô Vua
Địa chỉ giáo xứ 1A, Xuân Lộc Đồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1972, một số giáo dân từ Bình Long và các nơi khác đến xã Xuân Hoà, huyện Long Khánh sinh sống, lập nghiệp. Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng cử Cha Đaminh Trần Văn Nguyện đến giúp đỡ bà con giáo dân về đời sống đức tin. Cha Đaminh đã cùng giáo dân dựng hai căn nhà lá làm nơi sinh hoạt tôn giáo.

Năm 1974, Đức Cha Đaminh chính thức thành lập Giáo xứ với tên gọi là Giáo xứ Thánh Tâm III. Sau năm 1975, hầu hết giáo dân trở về Bình Long, số còn lập thành GHBL Kitô Vua Xuân Hòa trực thuộc Giáo xứ Long Thuận.

Đầu năm 1989, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cử Cha Tôma Trần Văn Đại làm chánh xứ Long Thuận và quản nhiệm GHBL Kitô Vua Xuân Hòa. Cùng năm, cộng đoàn Kitô Vua Xuân Hòa dựng một nhà nguyện tạm bằng tôn để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.

Năm 2004, Đức Cha Phaolô Maria bổ nhiệm Cha Gioan Phạm Đình Chương về làm phó xứ Long Thuận và phụ trách GHBL Kitô Vua Xuân Hòa.

Ba năm sau, 2007 Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Kitô Vua Xuân Hòa thành Giáo xứ với tên mới là Xuân Kitô và bổ nhiệm Cha Gioan Phạm Đình Chương làm chánh xứ.

Năm 2011,Cha Gioan và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Kitô lần lượt khánh thành nhà thờ, nhà giáo lý và nhà mục vụ. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn đã đi vào nề nếp, ổn định và đời sống đức tin của giáo dân Xuân Kitô ngày thêm thăng tiến.

Năm 2017, Cha Tôma Trần Văn Đại  được bổ nhiệm để con sóc giáo xứ kế nhiệm cha Gioan.

Địa dư Đông giáp tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xứ Long Thuận; Nam giáp Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Bắc giáp huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Diện tích 12 km2

Ngày chầu lượt  CN XXXIV TN

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Đà Lạt - Cộng đoàn Xuân Kitô

Linh mục đương nhiệm Tôma Trần Văn Đại (2017-)

Thống kê

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2020

Giáo dân

2569

2654

2724

2623

2613

2797

2806

3130

Gia đình

593

593

618

635

660

703

716

848

Tu sĩ

0

0

0

0

0

4

4

 

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Tôma Trần Văn Đại Quản nhiệm 1989 - 2004
2 Gioan Phạm Đình Chương Đặc trách 2004 - 2007
3 Gioan Phạm Đình Chương Chánh xứ 09/2007 - 03/08/2017
4 Tôma Trần Văn Đại Chánh xứ 03/08/2017 -
5 Giuse Nguyễn Hiển Phụ tá 11/2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ