Giáo Xứ Bắc Thần

Tên giáo xứ Bắc Thần
Giáo hạt Phước Lý
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 5277
Giáo dân 4
Quan thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Địa chỉ giáo xứ Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng (Đức Cố Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc) đưa một số giáo dân hai họ Tiên Nha, Đại Lãm, gốc Giáo phận Bắc Ninh, đến định cư tại vùng đất Xoài Minh, Nhơn Trạch, Biên Hòa lập nghiệp và thành lập Giáo xứ lấy tên Bắc Thần (astre marial, étoile polaire). Một năm sau, Cha Đaminh cùng cộng đoàn dựng nhà thờ tạm bằng vật liệu nhẹ với diện tích 12m x 40m làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1955, Cha Đaminh Nguyễn Quang Hiển đến coi sóc Giáo xứ. Với lòng nhiệt thành của Cha Đaminh và sự đoàn kết của cộng đoàn, giáo dân Bắc Thần đã xây nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (1972) và các tượng đài. Lúc này, các sinh hoạt của Giáo xứ dần đi vào ổn định và đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng vững mạnh. Năm 1997, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận kế nhiệm Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ. Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn Bắc Thần đã xây nhà xứ mới (1998), nhà giáo lý, tháp chuông và trùng tu nhà thờ (2004). Năm 2005, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Học được bổ nhiệm làm chánh xứ Bắc Thần. Trong niềm cậy trông và phó thác vào sự quan phòng của Chúa, Cha Gioan Baotixita cùng cộng đoàn Bắc Thần từng bước xây dựng Giáo xứ ổn định và nề nếp hơn. Năm năm sau, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lượng đến thay thế Cha Gioan Baotixita coi sóc Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh, cộng đoàn Bắc Thần mỗi ngày một phát triển hơn về cơ sở vật chất, các sinh hoạt của Giáo xứ đã hòa nhịp với các sinh hoạt của Giáo phận trong sự đoàn kết và yêu thương.

Tháng 08/2017 Cha Giuse Nguyễn Anh Hùng được bổ nhiệm làm Cha Chánh xứ để tiếp tục coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp Bàu Sen; Tây giáp Phú Đông; Nam giáp Phước Khánh; Bắc giáp thành Tuy Hạ

Diện tích  1,72 km2

Ngày chầu lượt 15.08

Dòng, Tu hội trong Giáo xứ hiện nay

Chúa Quan Phòng

Đaminh Rosa Lima - Miền Mẹ Vô Nhiễm

Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Anh Hùng (03/08/2017 - )

Thống kê

Năm

1957

1963

1974

1989

1999

2013

2020

2024

Giáo dân

1.840

3.000

1.840

3.015

2.750

3.733

4.589

4

Gia đình

-

799

340

867

704

915

1.231

2

Tu sĩ

6

6

6

0

0

7

 

0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Nguyễn Văn Lãng Đặc trách 1954 - 1954
2 Giuse Nguyễn Duy Khiêm Đặc trách 1954 - 1954
3 Đaminh Nguyễn Quang Hiển Chánh xứ 1955 - 1997
4 Giuse Nguyễn Văn Sáu Phó xứ 1996 - 1997
5 Gioan Bt. Nguyễn Đình Luận Chánh xứ 1997 - 2005
6 Tôma Aquinô Nguyễn Thiện Phước Phó xứ 2001 - 2002
7 Giuse Nguyễn Tiến Thịnh Phó xứ 2005 - 2006
8 Giuse Nguyễn Văn Học Chánh xứ 02/2006 - 2009
9 Phêrô Nguyễn Văn Thanh Phó xứ 2010 - 2012
10 Đaminh Nguyễn Văn Lượng Chánh xứ 14/01/2010 - 2014
11 Đaminh Lê Thanh Trưởng Phó xứ 2012 - 06/2014
12 Giuse Nguyễn Văn Hóa Chánh xứ 2014 - 2017
13 Giuse Nguyễn Anh Hùng Chánh xứ 03/08/2017 -
14 Emmanuel Nguyễn Công Luận Phó xứ 08/09/2020 - 19/03/2022
15 Giacôbê Nguyễn Trung Hiếu Phó xứ 19/03/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ