Giáo Xứ Vĩnh Phước

Tên giáo xứ Vĩnh Phước
Giáo hạt Phước Lý
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 2720
Giáo dân 4
Quan thầy Thánh Giuse (19.03)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Thành Công, xã Vĩnh thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Khắc Mẫn dẫn một số giáo dân từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thuộc Giáo phận Bắc Ninh đến bến Bình Đông, Sài Gòn, sinh sống. Sau đó Cha Giuse dẫn cộng đoàn này đến vùng đất Ông Kèo, xã Vĩnh Thạnh, Nhơn Trạch, Biên Hòa định cư và lập nghiệp. Tháng 05.1955, Giáo xứ Vĩnh Phước chính thức được thành lập dưới sự coi sóc của Cha chánh xứ tiên khởi Giuse Nguyễn Khắc Mẫn. Cùng năm, Cha Giuse và cộng đoàn Vĩnh Phước dựng một nhà nguyện tạm bằng vật liệu nhẹ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Mười năm sau, Cha Đaminh Thân Toàn Vũ đến coi sóc Giáo xứ. Cha cùng với cộng đoàn xây tháp chuông bằng bê tông và tượng đài Chúa Kitô Vua. Qua các thời quý Cha quản xứ, bên cạnh việc xây các tượng đài, chỉnh trang các công trình xung quanh nhà thờ, đời sống đức tin của cộng đoàn Vĩnh Phước ngày thêm lớn mạnh. Năm 1996, Cha Gioakim Nguyễn Văn Hiểu được cử phụ trách Giáo xứ. Cha Gioakim cùng với cộng đoàn Vĩnh Phước lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà mục vụ (1998) và nhà xứ (1999). Hai năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Tề thay thế Cha Gioakim. Cha Giuse xây nhà xứ và tiếp tục nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn. Năm 2004, Cha Phêrô Nguyễn Huệ được bổ nhiệm làm chánh xứ Vĩnh Phước. Với tinh thần hăng say trong sứ vụ mục tử, Cha Phêrô cùng với cộng đoàn xây nhà thờ mới, nhà xứ và các công trình phụ cận xung quanh nhà thờ. Bốn năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Học thay thế Cha Phêrô. Cha Giuse giúp cho cộng đoàn Vĩnh Phước thêm đoàn kết trong sự tương thân tương ái và luôn khích lệ, nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Sơn, cộng đoàn Vĩnh Phước đã ổn định và phát triển về mọi mặt.

Tháng 08/2017 Cha Philipphê Phạm Anh Hoàng được bổ nhiệm Làm Cha Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp ấp Chính Nghĩa; Tây giáp xứ Bắc Minh; Nam giáp sông Lòng Tàu; Bắc giáp ấp Bàu Sen

Diện tích 0,35 km2

Ngày chầu lượt Lễ Hiển Linh

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Nha Trang

Linh mục đương nhiệm  Philipphê Phạm Anh Hoàng ( 03/08/2017- )

Thống kê

Năm

1955

1974

1989

1999

2009

2013

 2020

Giáo dân

2.500

830

1.927

1.530

1.905

2.020

2356

Gia đình

-

142

437

386

459

503

665

Tu sĩ

0

0

0

0

3

4

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Maria Nguyễn Khắc Mẫn Quản nhiệm 1955 - 1965
2 Đaminh Thân Toàn Vũ Quản nhiệm 1965 - 1970
3 Giuse Maria Trần Quang Chiểu Quản nhiệm 1970 - 1975
4 Giêrađô Phạm Anh Thái Quản nhiệm 1975 - 1996
5 Gioakim Nguyễn Văn Hiểu Quản nhiệm 1996 - 2001
6 Giuse Nguyễn Văn Tề Quản nhiệm 2001 - 2004
7 Phêrô Nguyễn Huệ Quản nhiệm 2004 - 2008
8 Giuse Nguyễn Văn Học Quản nhiệm 2008 - 2009
9 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Sơn Chánh xứ 2009 - 2017
10 Philipphê Phạm Anh Hoàng Chánh xứ 03/08/2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ