Giáo Xứ Nghĩa Mỹ

Tên giáo xứ Nghĩa Mỹ
Giáo hạt Phước Lý
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1362
Quan thầy Thánh Tôma Aquinô (28.01)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Nhất Trí, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Vincentê Trần Văn Lập dẫn khoảng 1.500 giáo dân từ miền Bắc vào vùng đất thuộc xã Vĩnh Thạnh, Nhơn Trạch, Biên Hòa định cư và làm nên Giáo xứ Nghĩa Mỹ. Thời gian đầu, Cha Vincentê cùng cộng đoàn Nghĩa Mỹ dựng một nhà thờ tạm bằng vật liệu thô sơ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1969, Cha Đaminh Thân Toàn Vũ đến thay thế Cha Vincentê coi sóc Giáo xứ. Ngoài việc chăm lo đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Đaminh và giáo dân Nghĩa Mỹ xây dựng lại nhà thờ bằng gạch và gỗ với kích thước 13m x  28m. Bốn năm sau, Cha Giuse Nguyễn Hương Mạch được bổ nhiệm làm chánh xứ Nghĩa Mỹ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, cộng đoàn Nghĩa Mỹ ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1989, Cha Phêrô Mai Văn Sâm kế nhiệm Cha Giuse. Trong thời gian phục vụ Giáo xứ, Cha Giuse cùng cộng đoàn Nghĩa Mỹ đã lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ khang trang với diện tích 705 m2 (1996) và nhà xứ (2000). Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt của Giáo xứ đã đi vào nề nếp. Năm 2006, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Đinh Mạnh Cường, Giáo xứ Nghĩa Mỹ trở thành một cộng đoàn sống chứng nhân bằng những hoạt động bác ái qua các đoàn thể như giới Hiền Mẫu, Giáo lý viên, Huynh đoàn Đaminh, và các hội đoàn.

Năm 2017, Cha Giuse Đinh Trọng Nghĩa tiếp tục coi sóc và  hướng dẫn giáo xứ cho đến nay.

Địa dư Đông giáp Thiết Nham; Tây giáp Nghĩa Hiệp; Nam giáp rừng Nước Mặn; Bắc giáp rừng Giòng.

Diện tích 0,79 km2

Ngày chầu lượt CN IV MC

Linh mục đương nhiệm Giuse Đinh Trọng Nghĩa (2017 - )

Thống kê

Năm

1954

1963

1974

1989

1999

2013

2020

Giáo dân

1.800

670

1.077

952

992

1.179

1384

Gia đình

-

124

157

291

294

327

368

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Vinhsơn Trần Văn Lập Đặc trách 1954 - 1969
2 Đaminh Thân Toàn Vũ Quản nhiệm 1969 - 1973
3 Giuse Nguyễn Hương Mạch Quản nhiệm 1973 - 1988
4 Phêrô M. Mai Văn Sâm Chánh xứ 1989 - 2006
5 Giuse Đinh Mạnh Cường Chánh xứ 2006 - 03/08/2017
6 Giuse Đinh Trọng Nghĩa Chánh xứ 2017 - 10/2023
7 Anphongsô Hồ Ngọc Thắng Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ