Giáo Xứ Đại Điền

Tên giáo xứ Đại Điền
Giáo hạt Phước Lý
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1313
Quan thầy Thánh Giuse (19.03)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Ðại Thắng, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Giuse Đỗ Đức Huấn cùng với khoảng 300 giáo dân thuộc xứ Đại Điền gốc Vĩnh Phúc Yên, Giáo phận Bắc Ninh di cư đến vùng tỉnh lộ 19 Cát Lái, Long Thành, và khu Rừng Sác, Bầu Sen định cư, lập nghiệp. Một năm sau, Giáo xứ Vĩnh Phúc Yên được thành lập dưới sự coi sóc của Cha Giuse Đỗ Đức Huấn. Cùng năm, Cha Giuse và cộng đoàn dựng nhà thờ tạm bằng gạch và gỗ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bảy năm sau, trong sự đoàn kết và tin tưởng vào Chúa, Cha Giuse cùng với cộng đoàn Vĩnh Phúc Yên xây nhà thờ mới bằng tường gạch, mái tôn với kích thước 12m x 40m. Năm 1975, Cha Đaminh Đỗ Đức Hân kế nhiệm Cha Giuse cói sóc Giáo xứ. Cha Đaminh tiếp tục khích lệ và nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn Vĩnh Phúc Yên. Năm 1993, Giáo xứ Vĩnh Phúc Yên được đổi tên thành Giáo xứ Đại Điền. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Đại Điền đang từng bước lớn mạnh trong đức tin và các sinh hoạt mục vụ ngày càng đi vào nề nếp. Năm 2004, Cha Phaolô Nguyễn Văn Nhân được bổ nhiệm coi sóc Giáo xứ. Năm năm sau, Cha Phaolô cùng với cộng đoàn Đại Điền khởi công xây dựng nhà thờ, nhà xứ và khánh thành ngày 29.01.2012. Hiện nay, Giáo xứ Đại Điền đã ổn định về mọi mặt.

Tháng 08/2016 Cha Giuse Nguyễn Vinh Hạnh được bổ nhiệm làm Cha Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp ấp Thống Nhất; Tây giáp ấp Chính Nghĩa; Nam giáp hương lộ 319; Bắc giáp xã Phú Thạnh

Diện tích 0,48 km2

Ngày chầu lượt CN XXXIII TN

Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Vinh Hạnh  (08/2016 - )

Thống kê

Năm

1954

1974

1989

1999

2009

2013

2020

Giáo dân

1.020

1.030

1.013

774

872

1.240

1135

Gia đình

-

172

214

162

164

270

340

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Đỗ Đức Huấn Chánh xứ 1954 - 1975
2 Đaminh Đỗ Đức Hân Chánh xứ 1975 - 1982
3 Giuse Nguyễn Hương Mạch Chánh xứ 1982 - 1995
4 Gioakim Nguyễn Văn Hiểu Quản nhiệm 1995 - 1996
5 Giuse Nguyễn Văn Tề Chánh xứ 1996 - 2004
6 Phaolô Nguyễn Văn Nhân Chánh xứ 07/06/2004 - 08/2016
7 Giuse Nguyễn Vinh Hạnh Chánh xứ 08/2016 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ