Giáo Xứ Tân Tường

Tên giáo xứ Tân Tường
Giáo hạt Phước Lý
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 460
Quan thầy Mathêu Lê Văn Gẫm
Địa chỉ giáo xứ Ấp Bình Phú I, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1890, một số giáo dân gốc Quảng Bình di cư đến vùng đất thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ngày nay định cư lập nghiệp và làm nên Giáo họ Tân Tường trực thuộc Giáo xứ  Mỹ Hội. Cùng năm, cộng đoàn Tân Tường xây dựng nhà nguyện nhỏ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện tại Sở Mít (vì nơi đây người Pháp trồng nhiều mít nên gọi là Sở Mít). Một thời gian sau, nhà nguyện được dời về vị trí hiện nay. Cùng với tình yêu thương của quý Cha chánh xứ Mỹ Hội qua các thời kỳ quản nhiệm, cộng đoàn Tân Tường tương trợ lẫn nhau, kiên trì khắc phục mọi khó khăn và tạo ra những thành quả nhất định để xây dựng cộng đoàn yêu thương và đoàn kết. Năm 2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Tân Tường lên thành Giáo xứ. Bên cạnh việc tu sửa nhà thờ, cộng đoàn Tân Tường tập trung xây dựng đời sống đạo và các hoạt động bác ái trong tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Đặc biệt, người nghèo, lương dân và anh em dân tộc được chăm sóc, thăm viếng và giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Dưới sự nâng đỡ của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh, chánh xứ Mỹ Hội, các sinh hoạt của cộng đoàn Tân Tường đã ổn định và nề nếp hơn, đời sống đức tin của giáo dân ngày càng vững mạnh.

Tháng 09/2018 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Phêrô Hà Thanh Toàn tiếp tục coi sóc và hướng dẫn giáo xứ.

Địa dư Đông giáp xã Phú Hội; Tây giáp xã Đại Phước; Nam giáp Phước An; Bắc giáp sông Đồng Môn

Diện tích 7 km2

Ngày chầu lượt Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (cùng giáo xứ Mỹ Hội)

Linh mục đương nhiệm  Phêrô Hà Thanh Toàn (09/2018 -)

Thống kê

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2020

Giáo dân

292

304

322

352

380

390

460

Gia đình

82

106

110

121

130

120

140

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Ernest Nguyễn Văn Nhường Quản nhiệm 1976 - 2001
2 Gioan Trần Xuân Hùng Quản nhiệm 2008 - 09/2013
3 Gioan Trần Xuân Hùng Quản nhiệm 2008 - 09/2013
4 Gioan Bt. Nguyễn Bửu Khánh Quản nhiệm 2013 - 2015
5 Phêrô Nguyễn Phi Hoàng Chánh xứ 2015 - 03/09/2018
6 Phêrô Hà Thanh Toàn Chánh xứ 09/2018 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ