Giáo Xứ Nghĩa Hiệp

Tên giáo xứ Nghĩa Hiệp
Giáo hạt Phước Lý
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1161
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ giáo xứ Ấp Thóng Nhất, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Vincentê Phạm Khắc Đoan dẫn khoảng 1.500 giáo dân từ các Giáo xứ miền Bắc, phần lớn là xứ Mỗ Thổ, Giáo phận Bắc Ninh, đến định cư tại vùng đất thuộc ấp Nghĩa Hiệp, Nhơn Trạch, Biên Hòa và thành lập Giáo điểm truyền giáo lấy tên Minh Châu. Một năm sau, Giáo điểm được nâng lên thành Giáo xứ và lấy tên là Mỗ Thổ dưới sự coi sóc của Cha Vincentê Phạm Khắc Đoan. Cùng năm, Cha Vincentê và cộng đoàn Mỗ Thổ dựng một nhà thờ tạm tường đất, kèo gỗ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1971, với lòng nhiệt thành vì đoàn chiên, Cha Vincentê cùng cộng đoàn Mỗ Thổ xây dựng nhà thờ mới bằng gạch và gỗ với diện tích 12m x 28m. Cuối năm 1971, Cha Giuse Ngô Văn Tố thay Cha Vincentê phụ trách Giáo xứ Mỗ Thổ. Bên cạnh việc khích lệ và nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Giuse và giáo dân Mỗ Thổ đã xây nhà xứ mới (1972). Năm 1973, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn chính thức đổi tên Giáo xứ Mỗ Thổ thành Nghĩa Hiệp. Năm 1993, Cha Giêrađô Phạm Anh Thái thay Cha Giuse phụ trách Giáo xứ. Ngoài việc chăm lo đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Giuse đã xây lại nhà xứ mới. Ba năm sau, Cha Phêrô Mai Văn Sâm được bổ nhiệm làm chánh xứ Nghĩa Hiệp. Cha Phêrô cùng cộng đoàn xây nhà giáo lý khang trang để đáp ứng nhu cầu mục vụ của Giáo xứ. Qua các thời quý Cha quản xứ, bên cạnh việc tu sửa nhà thờ và các công trình phụ cận, cộng đoàn Nghĩa Hiệp đang ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến, các sinh  hoạt trong Giáo xứ cũng dần đi vào nề nếp. Dưới hướng dẫn của Cha Vincentê Dương Đức Chiến, cộng đoàn Nghĩa Hiệp đã ổn định và các sinh hoạt của Giáo xứ đã hòa nhập với các sinh hoạt của Giáo phận.

Tháng 06/2014 Cha Đaminh Nguyễn Khắc Tuyên được bổ nhiệm làm Cha Chánh xứ.

Tiếp theo sứ vụ mục tử coi sóc đoàn chiên, tháng 10/2023 Cha Giuse Lê Trần Đình Vũ được bổ nhiệm làm Cha Chánh xứ.

Địa dư Đông giáp xứ Nghĩa Mỹ; Tây giáp xứ Đại Điền; Nam giáp rừng Sác; Bắc giáp rừng Giòng

Diện tích 0,23 km2

Ngày chầu lượt CN III MV

Linh mục đương nhiệm Giuse Lê Trần Đình Vũ  (10/2023 - )

Thống kê

Năm

1955

1974

1989

1999

2009

2013

2020

Giáo dân

1.500

710

824

721

895

868

1084

Gia đình

-

101

182

168

203

216

276

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Vinhsơn Phạm Khắc Đoan Quản nhiệm 1954 - 1971
2 Giuse Ngô Văn Tố Quản nhiệm 1971 - 1993
3 Giêrađô Phạm Anh Thái Quản nhiệm 1993 - 1996
4 Phêrô M. Mai Văn Sâm Quản nhiệm 1996 - 2006
5 Giuse Nguyễn Văn Học Quản nhiệm 2006 - 2007
6 Giuse Đinh Mạnh Cường Quản nhiệm 2007 - 2010
7 Vinc. Paul M. Dương Đức Chiến Chánh xứ 2010 - 08/2014
8 Đaminh Nguyễn Khắc Tuyên Chánh xứ 06/2014 - 10/2023
9 Giuse Lê Trần Đình Vũ Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ