Giáo Xứ Mỹ Hội

Tên giáo xứ Mỹ Hội
Giáo hạt Phước Lý
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 30000
Giáo dân 2527
Quan thầy Thánh Giuse
Địa chỉ giáo xứ Xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Trước năm 1879, đã có những người công giáo sinh sống tại Gò Nổng, quận Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa. Từ năm 1879, Cha Phêrô Đoàn Công Triệu họ Tha La quy tụ những tín hữu đang sống tại Gò Nổng để lập nên Trại đạo Gò Nổng. Sau đó, Cha Phêrô cùng cộng đoàn xây dựng một nhà nguyện tạm làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm năm sau, Trại đạo Gò Nổng chính thức được nâng lên thành Giáo xứ với tên gọi Mỹ Hội. Cha Henri Louis Lemée được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi, đồng thời Cha Henri Louis Lemée cũng được cử coi sóc thêm những họ đạo lân cận: Phước Lý, Bình Quới và Long Thành. Cha Lemée cùng cộng đoàn Mỹ Hội đã khởi công xây nhà thờ và khánh thành năm 1893. Qua các thời quý Cha quản xứ, Giáo xứ Mỹ Hội ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1958, Cha Martinô Khánh đến phụ trách Giáo xứ. Cha Martinô giúp cộng đoàn Mỹ Hội tu sửa lại nhà thờ và tạo điều kiện thuận lợi nâng cao đời sống cho giáo dân. Từ năm 1964, vì lý do chiến tranh, Giáo xứ Mỹ Hội thiếu vắng chủ chăn. Tuy nhiên, cộng đoàn Mỹ Hội vẫn kiên tâm bảo vệ nhà thờ và giữ vững đức tin. Năm 1975, Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường được bổ nhiệm làm chánh xứ Mỹ Hội. Với sự hiệp nhất, vâng phục và bằng sự nỗ lực, hy sinh của cả chủ chăn và đoàn chiên, Giáo xứ Mỹ Hội đã từng bước được tái thiết. Năm 2000, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Sơn kế nhiệm Cha Ernest phụ trách Giáo xứ. Cha Phêrô đã giúp các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp hơn. Hai năm sau, Cha Gioan Trần Xuân Hùng về coi sóc Giáo xứ. Cha Gioan và cộng đoàn lần lượt trùng tu nhà thờ, xây nhà xứ và hội trường (2010). Năm 2013, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh được cử làm chánh xứ Mỹ Hội thay thế Cha Gioan. Dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita, Giáo xứ Mỹ Hội đã ổn định và đang đẩy mạnh việc mục vụ truyền giáo cho các anh chị em di dân.

Tháng 09/2013 Cha Gioan Bt. Nguyễn Bửu Khánh được bổ nhiệm về làm Cha Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Ngày 19/3/2022, giáo xứ hân hoan chào đón Cha tân chánh xứ Giuse Trần Văn Tân được bổ nhiệm làm chánh xứ thay cha Gioan Bt. Nguyễn Bửu Khánh.

Địa dư Bắc giáp sông Đồng Môn.

Diện tích 8 km2

Ngày chầu lượt Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Linh mục đương nhiệm Giuse Trần Văn Tân (2022-)

Thống kê

Năm

1897

1974

1989

1999

2009

2013

2020

Giáo dân

1.397

530

1.378

1.172

1.754

3.147

2364

Gia đình

-

120

-

-

406

731

673

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Đoàn Công Triệu Chánh xứ 1879 - 1881
2 Amedius Lemée Quản nhiệm 1890 - 1919
3 Giacôbê Huỳnh Công Quận Chánh xứ 04/1919 - 12/1919
4 Phanxico Xavie Trần Công Quờn Chánh xứ 1928 - 1935
5 Augustino Lefèbvre Quản nhiệm 1938 - 1945
6 Phêrô Nguyễn Đắc Cầu Chánh xứ 1945 - 1946
7 Phêrô Lê Thanh Thời Quản nhiệm 1954 - 1958
8 Antôn Pejeu Quản nhiệm 1954 - 1958
9 Martinô Lê Ngọc Khánh Quản nhiệm 1958 - 1961
10 Phaolô Nguyễn Văn Nhân Phó xứ 1973 - 1974
11 Ernest Nguyễn Văn Nhường Chánh xứ 1975 - 2000
12 Phêrô Nguyễn Thanh Sơn Quản nhiệm 2000 - 2002
13 Giuse Đinh Thế Truyền Quản nhiệm 2006 - 2008
14 Gioan Trần Xuân Hùng Chánh xứ 2008 - 09/2013
15 Gioan Trần Xuân Hùng Chánh xứ 2008 - 09/2013
16 Gioan Bt. Trần Quốc Dũng Phó xứ 09/2009 - 08/2012
17 Giuse Nguyễn Vinh Hạnh Phó xứ 2012 - 2015
18 Gioan Bt. Nguyễn Bửu Khánh Chánh xứ 09/2013 - 19/03/2022
19 Giuse Trần Văn Tân Chánh xứ 19/03/2022 -
20 Giuse Trần Vĩnh Phúc Phó xứ 07/10/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ