Giáo Xứ Bác Ái

Tên giáo xứ Bác Ái
Giáo hạt Long Thành
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 876
Quan thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Địa chỉ giáo xứ Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, Long Thành, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:30

07:00

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1975, khoảng 15 gia đình công giáo từ miền Trung đến sinh sống tại địa bàn xã Long Phước, huyện Long Thành ngày nay và hình thành nên Giáo điểm truyền giáo. Tại địa bàn của Giáo điểm này, một nhà nguyện đã được xây dựng (1962) do Cha Giacôbê Huỳnh Văn Của (sau làm Giám mục phó Giáo phận Phú Cường (1976 - 1995) để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng cho trường huấn nghề dành cho phụ nữ. Ba năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng nâng giáo điểm lên thành Giáo họ biệt lập và đặt tên là Mông Triệu - Bác Ái, đồng thời bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Văn Huề chánh xứ Long Phước quản nhiệm Giáo họ. Năm 1997, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lượng  về  phụ trách Giáo xứ Long Phước và quản nhiệm GHBL Mông Triệu - Bác Ái. Ba năm sau, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn GHBL Mông Triệu - Bác Ái trùng tu lại nhà nguyện của Giáo họ. Năm 2006, GHBL Mông Triệu - Bác Ái chính thức được đổi tên thành GHBL Bác Ái. Hai năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL này lên thành Giáo xứ Bác Ái và bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Văn Lượng tiếp tục quản nhiệm Giáo xứ. Năm 2010, Cha Giuse Đỗ Mạnh Thái kế nhiệm Cha Đaminh coi sóc Giáo xứ Bác Ái. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Trương Trí Tuệ, Giáo xứ Bác Ái đang lớn mạnh trong đức tin, triển nở trong đức ái và các hoạt động sinh hoạt mục vụ ngày thêm phong phú.

Địa dư  Đông giáp ấp 5 xã Long Phước; Tây giáp xã Phước Long; Nam giáp xã Phước Thái; Bắc giáp xã Long An.

Diện tích  36,837 km2

Ngày chầu lượt  CN XX TN

Dòng tu trong Giáo xứ  Đaminh Rosa Lima - Tu viện Thánh Giuse Long Phước

Linh mục đương nhiệm  Martinô Nguyễn Thái Hiệp (10/2023 - )

Thống kê

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

588

596

604

625

435

435

876

876

Gia đình

132

136

128

145

115

115

239

Tu sĩ

3

4

6

5

7

16

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioan Antôn Nguyễn Văn Huề Quản nhiệm 1980 - 1992
2 Đaminh Dương Thanh Nhã Quản nhiệm 1994 - 1996
3 Đaminh Nguyễn Văn Lượng Quản nhiệm 1997 - 2010
4 Giuse Đỗ Mạnh Thái Quản nhiệm 2010 - 2014
5 Giuse Đỗ Mạnh Dũng Chánh xứ 07/2014 - 03/09/2018
6 Giuse Trương Chí Tuệ Chánh xứ 09/2018 - 10/2023
7 Martinô Nguyễn Thái Hiệp Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ