Giáo Xứ Long Thành

Tên giáo xứ Long Thành
Giáo hạt Long Thành
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2201
Quan thầy Đức Mẹ Mân Côi
Địa chỉ giáo xứ Ấp Phước Thuận, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

05:00

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1886, Cha Giuse Trần Đình Tiết đến Mỹ Hội coi sóc khoảng 200 giáo dân di cư từ miền Trung làm nên xóm đạo Mỹ Hội. Cha Giuse cùng cộng đoàn Mỹ Hội dựng một nhà nguyện bằng lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm năm sau, Cha Augustinô Lefèbvre (Nguyễn Văn Lực) cử Cha Lemée về cai quản vùng Long Thành thuộc trấn Biên Hòa. Năm 1894, Cha Lemée phụ trách xây dựng bốn nhà thờ trong hạt Long Thành: Mỹ Hội, Phước Lý, Bình Quới và Long Thành. Riêng xóm đạo Long Thành, Cha Lemée cử Cha Giuse Trần Đình Tiết về coi sóc và xây dựng nhà thờ đầu tiên với tường gạch, cột gỗ, mái lá. Dưới sự giúp đỡ qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Long Thành đã xây dựng được nhà xứ, nhà giáo lý và các tượng đài, đồng thời đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng thăng tiến. Năm 2008, Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng về phụ trách Giáo xứ Long Thành. Bốn năm sau, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ mới và khánh thành ngày 22.02.2014. Với lòng đạo đức của Cha Đaminh và tình liên kết tương trợ của giáo dân, Giáo xứ đang hoàn thiện các cơ sở vật chất và lớn mạnh trong đời sống thiêng liêng.

Ngày 04/10/2018 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Giuse Phạm Quốc Tuấn làm Tân Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp xứ Bình Sơn; Tây giáp xứ Liên Kim Sơn; Nam giáp xứ Thái Lạc; Bắc giáp xứ Văn Hải.

Diện tích  42 ha

Ngày chầu lượt  Chúa Nhật trước Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Tam Hiệp - Cộng đoàn Mẹ Mân Côi II

Linh mục đương nhiệm  Giuse Phạm Quốc Tuấn ( 04/10/2018 - )


Thống kê

Năm

1990

1995

1999

2010

2011

2013

 2020

Giáo dân

1.111

1.000

1.489

1.955

1.841

2.030

2201

Gia đình

263

237

353

568

546

583

670

Tu sĩ

-

-

-

-

6

7

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Augustino Lefèbvre Đặc trách 1872 - 1896
2 Amedius Lemée Quản nhiệm 1891 - 1891
3 Giuse Trần Đình Tiết Quản nhiệm 1894 - 1912
4 Tađêô Võ Thành Tích Quản nhiệm 1912 - 1947
5 Phêrô Bùi Hữu Năng Quản nhiệm 1948 - 1964
6 Phaolô Đặng Hùng Đức Quản nhiệm 1964 - 1981
7 Giuse Đỗ Văn Nguyên Chánh xứ 1982 - 1992
8 Gioan B. Nguyễn Đăng Tuệ Chánh xứ 03/10/1993 - 26/04/2000
9 Giuse M. Trần Minh Phú Quản nhiệm 2000 - 2004
10 Phêrô Nguyễn Thanh Sơn Chánh xứ 2004 - 2006
11 Gioan Bt. Trần Văn Hộ Quản nhiệm 2006 - 2007
12 Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng Quản nhiệm 2007 - 2008
13 Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng Quản nhiệm 2007 - 2008
14 Giuse Phạm Quốc Tuấn Chánh xứ 04/10/2018 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ