Giáo Xứ Đức Long

Tên giáo xứ Đức Long
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy Thánh Giuse (19.03)
Địa chỉ giáo xứ 39/1C Ðức Long, xã Gia Tân 2, Thống Nhất, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

17:00

04:00

05:30

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1960, Giáo họ Thánh Giuse được tách từ Giáo xứ Dốc Mơ, do Cha Giuse Trần Đình Vận chánh xứ Dốc Mơ coi sóc, đồng thời Cha Giuse cùng với cộng đoàn xây dựng một nhà nguyện với mái ngói (12m x 32m x 7,5m) làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.
 Bảy năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn nâng Giáo họ Thánh Giuse lên thành Giáo xứ và đổi tên thành Đức Long, đồng thời cử Cha Giuse Phạm Thanh Trúc phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Cha Giuse và cộng đoàn Giáo xứ Đức Long đã dựng hai nhà nguyện tại hai Giáo họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (1971) và Giáo họ Thánh Tâm (1976). Năm 1983, Cha Gioakim Vũ Hữu Thể về phụ trách Giáo xứ. Bảy năm sau, Cha Gioakim cùng cộng đoàn Đức Long xây dựng nhà thờ mới khang trang và được sử dụng cho đến ngày nay. Năm 1991, Cha Giuse Nguyễn Xuân Triết kế nhiệm Cha Gioakim coi sóc Giáo xứ Đức Long. Cha Giuse đã từng bước giúp cho đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định cho đến ngày nay.

Năm 2017 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Đaminh Nguyễn Minh Phương.

Địa dư Đông giáp xứ Suối Nho; Tây giáp xứ Dốc Mơ; Nam giáp xứ Bạch Lâm; Bắc giáp xứ Phú Dòng.

Diện tích 1,5 km2

Ngày chầu lượt  Thánh Giuse (19.03)

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Thủ Thiêm - Cộng Đoàn Đức Long

Linh mục đương nhiệm  Đaminh Nguyễn Minh Phương (2017 -)

 

Thống kê

Năm

1974

1989

1998

2003

2008

2013

2020

Giáo dân

2.500

5.239

62.76

6.477

7.493

8.450

5.738

Gia đình

250

-

-

-

1.826

2.256

1.539

Tu sĩ

3

9

2

1

3

3

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Phạm Thanh Trúc Chánh xứ 1967 - 1983
2 Matthêu Bùi Tiến San Phó xứ 1975 - 1980
3 Gioakim Vũ Hữu Thể Chánh xứ 1983 - 1990
4 Giuse Nguyễn Xuân Triết Chánh xứ 1991 - 08/2017
5 Giuse Trần Minh Phó xứ 2013 - 2014
6 Đaminh Nguyễn Minh Phương Chánh xứ 29/08/2017 -
7 Giuse Nguyễn Đức Huy Phó xứ 08/09/2020 - 10/2023
8 Giuse Đỗ Đức Chính Phó xứ 08/09/2020 - 10/2023
9 Giuse Bùi Thanh Nhàn Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ