Giáo Xứ Xuân Thịnh

Tên giáo xứ Xuân Thịnh
Giáo hạt Phú Thịnh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 4
Quan thầy Thánh Gia Thất
Địa chỉ giáo xứ Xã Ðồi 61, Trảng Bom, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Tháng 05.1975, khoảng 80 giáo dân từ Hố Nai, Tam Hiệp đến vùng đất Sông Buông lập nghiệp. Đầu năm 1976, số giáo dân khu vực Sông Buông tăng lên gần 1.000 người và chính những giáo dân tiên phong này đã dựng lên ngôi nhà nguyện đầu tiên tại vùng đất Sông Buông làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Lúc này, Cha Phêrô Nguyễn Quang Hiến, Cha Đaminh Trần Xuân Thảo và Cha Giuse Nguyễn Thanh Minh thay phiên nhau đến dâng lễ cho cộng đoàn nơi đây. Ngày 31.09.1976, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng chính thức thành lập Giáo xứ và lấy tên là Giáo xứ Xuân Thịnh. Đồng thời, Đức Cha Đaminh cử Cha Laurensô Phạm Thanh Xuân làm Chánh xứ tiên khởi. Cha Laurensô cùng với cộng đoàn Giáo xứ Xuân Thịnh xây nhà xứ (1993), nhà thờ (1997) và nhà giáo lý (1999). Năm 2001, Cha Vincentê Trần Ngọc Châu kế nhiệm Cha Laurensô phụ trách Giáo xứ Xuân Thịnh. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn và hướng dẫn các sinh hoạt mục vụ cho cộng đoàn Xuân Thịnh, Cha Vincentê trùng tu nhà thờ, nhà xứ và xây mới hội trường khang trang.

Năm 2017 Cha Giuse Đoàn Phi Long được bổ nhiệm tiếp tục hướng dẫn và coi sóc Giáo xứ.

Địa dư   Đông giáp xứ Lộc Hòa; Tây giáp xứ Giang Điền; Nam giáp xứ Xuân An; Bắc giáp xứ Vườn Ngô.

Diện tích  4 km2

Ngày chầu lượt  CN V MC

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Mến Thánh Giá Thủ Thiêm - Cộng đoàn Xuân Thịnh

Linh mục đương nhiệm  Giuse Đoàn Phi Long (2017 - )Thống kê

Năm

1976

1990

2003

2013

 2020

2024

Giáo dân

80

2.430

1.896

2.585

2843

4

Gia đình

12

651

453

764

745

2

Tu sĩ

-

-

2

2

 

0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Laurensô Phạm Thanh Xuân Chánh xứ 21/08/1976 - 2001
2 Vinhsơn Trần Ngọc Châu Chánh xứ 2001 - 2010
3 Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn Chánh xứ 2010 - 08/2017
4 Vinhsơn Nguyễn Bùi Minh Huy Phó xứ 2016 - 2017
5 Giuse Đoàn Phi Long Chánh xứ 2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ