Giáo Xứ Xuân An

Tên giáo xứ Xuân An
Giáo hạt Phú Thịnh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 3337
Quan thầy Thánh Giuse (01.05)
Địa chỉ giáo xứ Ấp 3, xã An Viễn, Trảng Bom, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

 Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1972, một số giáo dân Campuchia hồi hương đến lập nghiệp tại vùng đất Xã Viễn An, Trảng Bom ngày nay. Sau đó, dân các nơi đổ về khá đông và được Cha Phanxicô Nguyễn Văn Linh dòng Don Bosco giúp đỡ mục vụ. Lúc này, cộng đoàn Xuân An có ba nhà nguyện của ba họ: Mân Côi, Giuse và Vô Nhiễm. Cuối năm 1976, Cha Laurensô Maria Phạm Thanh Xuân, Chánh xứ Xuân Thịnh đến giúp cộng đoàn Xuân An với khoảng 1.400 giáo dân. Hai năm sau, thầy Giuse Nguyễn Văn Học được cử đến giúp cộng đoàn Xuân An. Năm 1987, Thầy Giuse chịu chức linh mục và cùng năm, Cha Giuse đã hiệp nhất ba họ Mân côi, Giuse và Vô Nhiễm thành một Giáo xứ Xuân An như ngày nay. Năm 1994, Cha Giuse cùng với cộng đoàn giáo dân Xuân An khởi công xây dựng thánh đường, nhà xứ và tháp chuông trên phần đất của nhà nguyện Mân Côi và hoàn thành năm 1997. Năm 2006, Cha Giuse Nguyễn Khắc Chính kế nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Học phụ trách Giáo xứ Xuân An. Cha Giuse đã giúp đỡ giáo dân vững mạnh trong đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ đi vào nề nếp, ổn định.

Năm 2020 Cha Giuse Phạm Đình Thước được bổ nhiệm để tiếp tục coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp xứ Xuân Thịnh; Tây giáp xứ Long Đức; Nam giáp xứ Bình Sơn; Bắc giáp xứ Giang Điền.

Diện tích 70 km2

Ngày chầu lượt CN II MV

Linh mục đương nhiệm  Giuse Phạm Đình Thước (08/09/2020 - )

Thống kê

Năm

1978

1990

2003

2013

 2020

2024

Giáo dân

1.400

1.472

1.901

2.254

2891

3337

Gia đình

359

378

512

610

843

917

Tu sĩ

          1

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phanxico Nguyễn Văn Linh Chánh xứ 1972 - 1976
2 Giuse Hoàng Quỳnh Quản nhiệm 1972 - 1976
3 Laurensô Phạm Thanh Xuân Quản nhiệm 1978 - 1987
4 Giuse Nguyễn Văn Học Chánh xứ 1987 - 2006
5 Giuse Nguyễn Khắc Chính Chánh xứ 08/02/2006 - 2016
6 Gioan Trần Hoàng Giang Chánh xứ 09/09/2016 - 19/07/2020
7 Giuse Phạm Đình Thước Chánh xứ 08/09/2020 -
8 Gioan B. Đỗ Anh Khoa Phó xứ 01/11/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ