Giáo Xứ Vườn Ngô

Tên giáo xứ Vườn Ngô
Giáo hạt Phú Thịnh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 36000
Giáo dân 3732
Quan thầy Thánh Giuse Thợ (01.05)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Tân Phát, xã Ðồi 61, Trảng Bom, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

05:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1939, Cha Vaquier - người Pháp mộ dân từ miền Bắc về đồn điền cao su Trảng Bom lập nghiệp. Một năm sau, Giáo điểm Vườn Ngô được thành lập với khoảng 300 giáo dân, phần lớn những giáo dân này là người Phát Diệm. Năm 1941, Cha Nguyễn Đình Điểu cùng với giáo dân nơi đây xây dựng nhà thờ Vườn Ngô bằng gạch và lợp ngói để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Chín năm sau, Giáo điểm Vườn Ngô được nâng lên thành Giáo xứ. Qua nhiều đời các cha phụ trách, năm 1976, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc về phụ trách Giáo xứ Vườn Ngô. Trong giai đoạn phụ trách Giáo xứ từ năm 1976 đến năm 2001, Cha Gioan Baotixita đã sửa mới toàn bộ nhà thờ. Cuối năm 2001, Cha Phaolô Bùi Quang Trung kế nhiệm Cha Gioan Baotixita phụ trách Giáo xứ. Cha Phaolô đã tập trung xây dựng đời sống đức tin cho cộng đoàn, xây phòng họp, tượng đài Đức Mẹ và Thánh Giuse. Năm 2010, Cha Vincentê Trần Ngọc Châu thay thế Cha Phaolô coi sóc Giáo xứ Vườn Ngô. Cha Vincentê tiếp tục giúp cộng đoàn lớn lên trong đức tin và cùng với cộng đoàn Vườn Ngô xây nhà giáo lý kiên cố rộng rãi. Năm 2012, Cha Giuse Nguyễn Đức Thắng về phụ trách Giáo xứ Vườn Ngô và đã giúp cộng đoàn Giáo xứ đi vào ổn định.

Năm 2022, Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng được bổ nhiệm để tiếp tục coi sóc và hướng dẫn giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp xứ Lộc Hòa; Tây giáp xứ Đồng Phát; Nam giáp xứ Xuân Thịnh; Bắc giáp xứ Gia Tôn.

Diện tích  50 km2

Ngày chầu lượt  Ngày 02.09

Linh mục quản nhiệm: Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng (19/03/2022 - )

Thống kê

Năm

1940

1954

1975

1990

2003

2013

 2020

2024

Giáo dân

300

800

1.500

2.030

2.165

2.994

3732

3732

Gia đình

-

210

412

684

704

765

1073

Tu sĩ

             

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phaolô Nguyễn Đình Điểu Quản nhiệm 1935 - 1956
2 Ruy Quản nhiệm 1956 - 1958
3 Gioakim Nguyễn Hữu Phúc Chánh xứ 1958 - 1967
4 Giuse Đinh Tuấn Ngạn Quản nhiệm 1968 - 1972
5 Giuse Trần Thiện Dụ Quản nhiệm 1972 - 1975
6 Gioan Bt. Nguyễn Cao Lộc Chánh xứ 1975 - 2001
7 Phaolô Bùi Quang Trung Chánh xứ 2001 - 2009
8 Vinhsơn Trần Ngọc Châu Chánh xứ 12/01/2010 - 2012
9 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ 2012 - 22/09/2020
10 Giuse Vũ Anh Dũng Phó xứ 2014 - 03/08/2017
11 Giuse Đinh Nam Hưng Quản nhiệm 01/11/2020 - 19/03/2022
12 Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng Chánh xứ 19/03/2022 -
13 Antôn Võ Tân Phó xứ 07/10/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ