Giáo Xứ Kim Bích

Tên giáo xứ Kim Bích
Giáo hạt Hố Nai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2078
Quan thầy Thánh Laurensô (10.08)
Địa chỉ giáo xứ KP. 2, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

05:00

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, một số giáo dân di cư từ miền Bắc đến khu vực xã Hố Nai, quận Đức Tu định cư lập nghiệp. Một năm sau, Giáo xứ Kim Bích được thành lập và Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Thọ được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Gioan Baotixita và giáo dân nơi đây đã dựng một nhà nguyện bằng cây, mái lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1956, Cộng đoàn Giáo xứ Kim Bích một lần nữa xây nhà thờ mới bằng gạch, mái tôn để có nơi xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa. Với sự hăng say và nhiệt thành phục vụ của mình, Cha Gioan Baotixita đã cùng với cộng đoàn Kim Bích lần lượt xây dựng nhà xứ và nhà hội quán (1962). Năm 1972, nhà thờ Kim Bích được khởi công xây dựng bằng vật liệu kiến cố với kích thước 18m x 50m và khánh thành một năm sau đó.
Bốn năm sau, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình kế nhiệm Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Thọ phụ trách Giáo xứ. Trong thời gian phụ trách Giáo xứ, Cha Gioan Baotixita đã cùng với cộng đoàn tu sửa nhà thờ. Qua các thời quý Cha quản xứ, cách sinh hoạt mục vụ trong Giáo xứ đi vào nề nếp, ổn định. Năm 2010, Cha Giuse Phạm Cao Thanh về phụ trách Giáo xứ. Trong thời gian này, Cha Giuse cùng với cộng đoàn xây nhà giáo lý để đáp ứng đủ nhu cầu học hỏi Lời Chúa và giáo lý ngày càng cao của con em trong xứ. Hiện nay, đời sống đức tin của cộng đoàn Kim Bích ngày càng thăng tiến và tinh thần hiệp nhất yêu thương ngày càng triển nở qua các hoạt động bác ái, yêu thương.

Địa dư Đông giáp xứ Tây Hải; Tây giáp xứ Ba Đông; Nam Giáp xứ Gia Viên; Bắc giáp gx Thái An

Diện tích 15 ha

Ngày chầu lượt CN XXXI TN

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Xuân Lộc - Cộng đoàn Kim Bích

Linh mục đương nhiệm Giuse Phạm Cao Thanh (2010-)

Thống kê

Năm

 1963

   1974

 1990

  2003 

 2013

 2020

Giáo dân

  1.700

2.010

  2.254

3.184

4.039

4.744

Gia đình   

345 

290

521

857

1.074

1.251

Tu sĩ

 -

29

6

 4 

 5

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioan Bt. Trần Ngọc Thọ Chánh xứ 1954 - 1977
2 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Chánh xứ 1977 - 1998
3 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Chánh xứ 1977 - 1998
4 Đaminh Trần Xuân Thảo Quản nhiệm 1998 - 2002
5 Giuse Nguyễn Kim Đỉnh Chánh xứ 2002 - 2009
6 Giuse Phạm Cao Thanh Chánh xứ 2010 - 2023
7 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Phó xứ 2014 - 03/09/2018
8 Vinhsơn Trần Huy Hoàng Phó xứ 04/09/2018 - 10/2022
9 Giuse Hoàng Thanh Tú Phó xứ 07/10/2022 - 10/2023
10 Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ