Giáo Xứ Xuân Hòa

Tên giáo xứ Xuân Hòa
Giáo hạt Tân Mai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2765
Quan thầy Thánh Phaolô Tông đồ
Địa chỉ giáo xứ KP. 7, P. tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

19:00

04:30

06:30

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Giáo điểm Xuân Hòa được hình thành vào năm 1970. Ngày 18.03.1971, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn ký quyết định thành lập Giáo xứ mới và đặt tên là Xuân Hòa. Đồng thời, Đức Cha Giuse cũng cử Cha Đaminh Trần Đình Phúc Quý đang giúp xứ lúc bấy giờ làm Cha xứ tiên khởi và chọn Thánh Phaolô tông đồ là bổn mạng Giáo xứ. Trong thời gian phụ trách Giáo xứ Xuân Hoà, Cha Đaminh cùng cộng đoàn xây dựng nhà xứ, nhà giáo lý, nhà thờ tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Sau ngày 30.04.1975, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên phần lớn giáo dân đi kinh tế mới và các nơi khác để làm ăn. Tuy nhiên, nhờ Ơn Chúa giúp, đức tin của cộng đoàn Xuân Hoà vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng, chăm sóc qua các thời quý Cha kế nhiệm phụ trách Giáo xứ. Cộng đoàn Xuân Hoà đã cùng nhau tu sửa nhà thờ và tiến hành xây dựng Giáo xứ ngày một vững mạnh trong đức tin, tình mến. Năm 1982, nhà thờ bán kiên cố, mái tôn của Giáo xứ được khánh thành. Theo thời gian, dân số giáo xứ ngày càng tăng nhưng các công trình của Giáo xứ đã xuống cấp trầm trọng. Năm 1993, Cha Gioan Baotixta Nguyễn Văn Quế được bổ nhiệm về phụ trách cộng đoàn Xuân Hoà. Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ mới khang trang như hiện nay. Năm 2013, Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân kế nhiệm Cha Gioan Baotixita coi sóc Giáo xứ Xuân Hoà. Từ ngày 08/ 09/2018 Cha Gioan Bt. Lại Anh Tuấn về coi sóc Giáo xứ Xuân Hòa. Dưới sự hướng của Cha Gioan Bt., các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn ngày một đi vào nề nếp và ổn định.

Địa dư Đông giáp xứ Trinh Vương; Tây giáp xứ Tân Mai Bùi Hưng; Nam giáp xứ Đaminh; Bắc giáp xứ Thái Hiệp Gia Cốc.

Diện tích 2 km2

Ngày chầu lượt CN IV MC

Dòng tu trong giáo xứ hiện nay Con Đức Mẹ Phù Hộ - Cộng đoàn Xuân Hoà

Linh mục đương nhiệm Gioan Bt. Lại Anh Tuấn (09/2018 - )

Thống kê

Năm

1970

1989

1999

2009

2014

  2020

2024

Giáo dân

2500

806

1.487

2.181

2.736

2.985

2765

Gia đình

-

210

389

571

713

785

824

Tu sĩ

3

3

6

4

5

7

5

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Trần Đình Phúc Quý Chánh xứ 1971 - 1975
2 Đaminh Trần Văn Nguyện Quản nhiệm 1975 - 1975
3 Giuse Trần Xuân Thịnh Chánh xứ 1991 - 1993
4 Giuse Trần Xuân Thịnh Chánh xứ 1991 - 1993
5 Gioan Bt. Nguyễn Văn Quế Chánh xứ 1993 - 2013
6 Phaolô Nguyễn Trọng Xuân Chánh xứ 08/2013 - 08/2017
7 Giuse Phạm Huy Khôi Phó xứ 2015 - 2016
8 Giuse Nguyễn Xuân Triết Chánh xứ 08/2017 - 09/2018
9 Gioan Bt. Lại Anh Tuấn Chánh xứ 09/2018 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ