Giáo Xứ Dốc Mơ

Tên giáo xứ Dốc Mơ
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 6
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm(8-12)
Địa chỉ giáo xứ 1/2A Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:30

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 02.11.1954, khoảng 3.000 giáo dân gốc Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm theo Cha Giuse Trần Đình Vận đến Đồi Mơ cây số 81 quốc lộ 20, quận Kiệm Tân, Long Khánh lập nghiệp và lập nên Giáo xứ Dốc Mơ. Một năm sau, số giáo dân tăng hơn 4.000 người nên có các Cha về phụ giúp: Cha Phêrô Tạ Quang Lưu, Cha Giuse Đỗ Trọng Kim, Cha Augustinô Trần Hữu Quyền và Cha Tôma Vũ Đức Long. Bấy giờ Giáo xứ được chia thành năm khu và mỗi khu có một Cha coi sóc. Đến năm 1960, Giáo xứ Dốc Mơ tách phía đông quốc lộ 20, thành lập họ Thánh Giuse (ngày nay là Giáo xứ Đức Long). Năm 1972, Cha Giuse  Trần Đình Vận cùng cộng đoàn xây dựng nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (80m x 30m x 30m), tháp chuông (65m), nhà xứ và trường học.

Bốn năm sau, Giáo xứ Dốc Mơ tách một phần phía Tây thành lập Giáo họ Đức Huy (Giáo xứ Đức Huy ngày nay). Năm 1986, Cha Giuse Hoàng Minh Đường kế nhiệm Cha Giuse Vận coi sóc Giáo xứ Dốc Mơ. Cha Giuse cùng cộng đoàn trùng tu một số công trình của Giáo xứ, quy hoạch Đất Thánh, xây Đài Đức Mẹ, trải nhựa và bê tông hóa các con đường trong Giáo xứ. Với sự giúp đỡ của Cha Giuse, Giáo xứ Dốc Mơ đang từng bước lớn mạnh trong đức tin và tình mến.

Địa dư Đông giáp Giáo xứ Đức Long; Tây giáp Giáo xứ Đức Huy; Nam giáp Giáo xứ Bạch Lâm; Bắc giáp Giáo xứ Phú Dòng.

Năm 2017 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Giuse Hoàng Văn Đoán.

Diện tích  1,1 km2

Ngày chầu lượt Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay

  • Con Đức Mẹ Mân Côi (Chí Hòa) - Cộng Đoàn Mân Côi Dốc Mơ
  • Đaminh Tam Hiệp - Tu xá Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  • Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn - Cộng đoàn Vinh Sơn Dốc Mơ

Linh mục đương nhiệm 

 

Thống kê

Năm

1974

1990

1994

2003

2013

2020

2024

Giáo dân

12.400

10.575

11.568

11.345

12.241

13.162

6

Gia đình

2.000

2.024

2.514

2.311

2.867

3.354

2

Tu sĩ

-

24

12

22

28

 

0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Trần Đình Vận Chánh xứ 1954 - 1985
2 Giuse M. Nguyễn Kim Ngôn Phó xứ 15/08/1956 - 1957
3 Giuse Nguyễn Thanh Quang Phó xứ 1965 - 1967
4 Gioakim Nguyễn Văn Thái Phó xứ 1970 - 1971
5 Giuse Nguyễn Kim Đoan Phó xứ 1971 - 1975
6 Giuse Nguyễn Trung Hưng Phụ tá 1973 - 2005
7 Đaminh Nguyễn Đính Phó xứ 1974 - 1976
8 Giuse Phạm Ngọc Tuấn Phó xứ 1975 - 1989
9 Giuse Hoàng Minh Đường Chánh xứ 1986 - 03/08/2017
10 Giuse Hoàng Minh Đường Chánh xứ 1986 - 03/08/2017
11 Giuse Nguyễn Xuân Triết Phó xứ 1989 - 1991
12 Gioan Trần Xuân Hùng Phó xứ 2000 - 2002
13 Tôma Aquinô Nguyễn Thiện Phước Phó xứ 2002 - 2006
14 Giuse Dương Đức Hưng Phó xứ 2006 - 2008
15 Giuse Nguyễn Đức Thắng Phó xứ 2008 - 2009
16 Micae Nguyễn Chí Hùng Phó xứ 01/2010 - 09/2012
17 Gioan Bt. Phạm Đức Nhân Phó xứ 2011 - 2014
18 Giuse Phạm Thanh Bình Phó xứ 09/2012 - 2015
19 Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh Phó xứ 2014 - 2016
20 Antôn Bùi Văn Tới Phó xứ 08/2015 - 09/2018
21 Giuse Bùi Trung Hiếu Phó xứ 09/08/2016 - 03/09/02018
22 Giuse Hoàng Văn Đoán Chánh xứ 16/08/2017 -
23 Đaminh Nguyễn Danh Khoa Phó xứ 2018 - 11/10/2020
24 Tôma Aquinô Trần Bá Huy Phó xứ 07/06/2019 - 09/2020
25 Gioan Phạm Duy Tân Phó xứ 08/09/2020 -
26 Bênêđictô Lê Vương Quyền Phó xứ 08/09/2020 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ