Giáo Xứ Đức Huy

Tên giáo xứ Đức Huy
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5780
Quan thầy Đức Mẹ Phù Hộ
Địa chỉ giáo xứ 17/4 Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Trước 1975, Giáo họ Đức Huy là một trong năm Giáo họ của Giáo xứ Dốc Mơ.  Giáo họ Đức Huy được Cha Giuse Trần Đình Vận - chánh xứ Dốc Mơ quản nhiệm. Một năm sau, Cha Giuse tách Giáo họ Đức Huy và giao cho các Cha dòng Salesien Don Bonsco coi sóc. Một thời gian sau, giáo dân từ nhiều nơi, phần lớn thuộc vùng Dốc Mơ và Bạch Lâm về đây lập nghiệp ngày càng đông (khoảng 1.500 người). Ngày 06.08.1982, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng nâng Giáo họ Đức Huy lên thành Giáo xứ Đức Huy và cử Cha Giuse Đinh Xuân Hiên (SDB) phụ trách.
Năm 1998, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chính thức trao Giáo xứ Đức Huy cho dòng Salesien quản nhiệm vĩnh viễn. Qua  các thời cha quản nhiệm, cộng đoàn Giáo xứ Đức Huy đã xây dựng nhà thờ kiên cố (42m x 14m x 7m), nhà giáo lý với diện tích 800 m2 và nhà xứ. Từ đây, Giáo xứ Đức Huy đi vào ổn định và phát triển cho đến ngày nay.

Tháng 07/2019 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Antôn Trần Phúc Thịnh.

Ngày 16/10/2022 Cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng kế nhiệm cha Antôn Trần Phúc Thịnh làm chánh xứ để tiếp tục coi sóc và hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa.

Địa dư Đông giáp xứ Dốc Mơ; Tây giáp xứ Hiển Linh; Nam giáp xứ Bạch Lâm; Bắc giáp xứ Dốc Mơ.

Diện tích 3 km2

Ngày chầu lượt  24.05

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay

 • Con Đức Mẹ Mân Côi (Chí Hòa):
  • Cộng Đoàn Mân Côi Phù Hộ - Đức Huy
  • Cộng Đoàn Mân Côi - Vô Nhiễm - Đức Huy
 • Con Đức Mẹ Phù Hộ - Cộng Đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Đức Huy
 • Đaminh Tam Hiệp - Phụ xá Thánh Têrêsa (trực thuộc Tu xá TĐVN)
 • Don Bosco:
  • Cộng đoàn Don Bosco Đức Huy
  • Mục vụ giáo xứ

Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Chấn Hưng (2022 - )

Thống kê

Năm

1992

1998

2003

2008

2013

2020

Giáo dân

2.551

3.162

3.183

4.315

4.792

5.780

Gia đình

-

-

-

910

1.226

1.452

Tu sĩ

Nữ

20

13

14

17

21

 

Nam

-

3

5

5

2

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Trần Đình Vận Quản nhiệm 1975 - 1976
2 Giuse Đinh Xuân Hiên Quản nhiệm 1976 - 1982
3 Giuse Đinh Xuân Hiên Quản nhiệm 1976 - 1982
4 Tôma Vũ Kim Long Chánh xứ 2002 - 2006
5 Gioakim Đinh Văn Phương Chánh xứ 2006 - 2012
6 Giuse Phạm Sĩ Sản Chánh xứ 2012 - 03/08/2017
7 Martinô Nguyễn Đại Lộc Phụ tá 2014 -
8 Giuse Trần Hòa Hưng Chánh xứ 11/08/2017 - 07/2019
9 Antôn Trần Phúc Thịnh Chánh xứ 07/2019 - 11/2021
10 Giuse Nguyễn Minh Ngọc Quản nhiệm 17/11/2021 - 07/10/2022
11 Giuse Nguyễn Chấn Hưng Chánh xứ 16/10/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ