Giáo Xứ Quảng Biên

Tên giáo xứ Quảng Biên
Giáo hạt Phú Thịnh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 7258
Quan thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15.08)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 18.09.1972, khoảng 311 gia đình công giáo từ Quảng Trị di cư vào khu vực Quảng Biên, Thống Nhất, Đồng Nai sinh sống dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Kim Thông. Năm 1974, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn quyết định thành lập Giáo xứ Quảng Biên (Quảng Trị - Biên Hòa) và cử Cha Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc làm chánh xứ tiên khơi. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita Trần Văn Trọn được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ Quảng Biên. Cha Gioan Baotixita cùng với cộng đoàn Giáo xứ Quảng Biên lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ (1987), ba phòng giáo lý (1993), mười bốn chặng đường Thánh Giá (2000). Năm 2008, Cha Giuse Nguyễn Đình Nhiệm về phụ trách Giáo xứ Quảng Biên. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho giáo dân nơi đây, Cha Giuse và cộng đoàn xây lại nhà giáo lý (2010), khởi công xây dựng nhà thờ mới (2011) và khánh thành (2012). Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào ổn định và đời sống đức tin ngày càng thăng tiến.

Ngày 08/09/2020  Cha Giuse Hoàng Mạnh Hiểu được bổ nhiệm để tiếp tục coi sóc giáo xứ thay cha Giuse Nguyễn Đình Nhiệm.

Địa dư  Đông giáp xứ Đồng Phát, Tây giáp xứ Trà Cổ, Nam giáp xứ Giang Điền, Bắc giáp xứ Vườn Ngô.

Diện tích  2,5 km2

Ngày chầu lượt  CN V MC

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - Cộng đoàn Quảng Biên

Linh mục đương nhiệm  Giuse Hoàng Mạnh Hiểu (08/09/2020 - )

Thống kê

Năm

1975

1980

2003

2010

2013

 2020

2024

Giáo dân

2.500

3.500

3.985

4.503

4.785

5814

7258

Gia đình

434

821

891

1.174

1.208

1510

1582

Tu sĩ

-

-

-

4

5

 

0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioan Bt. Nguyễn Kim Thông Đặc trách 1972 - 1973
2 Gioan Bt. Nguyễn Cao Lộc Chánh xứ 1973 - 1975
3 Gioan Bt. Trần Trọn Chánh xứ 1975 - 2008
4 Giuse Nguyễn Đình Nhiệm Chánh xứ 2008 - 20/09/2020
5 Giuse Vũ Hoàng Trung Hưng Phó xứ 08/09/2020 -
6 Giuse Hoàng Mạnh Hiểu Chánh xứ 08/09/2020 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ