Giáo Xứ Biên Hoà

Tên giáo xứ Biên Hoà
Giáo hạt Biên Hòa
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 13137
Quan thầy Thánh Phêrô & Phaolồ
Địa chỉ giáo xứ 174 CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:00

05:00

07:00

17:00

18:45

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1861, một số giáo dân quy tụ tại khu đất gần chợ Biên Hòa ngày nay và hình thành Giáo điểm truyền giáo.

Hai năm sau - 1863, Giáo xứ Biên Hòa được thành lập và Cha Creuse (Cha Nhiệm) được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Nhiệm và cộng đoàn Biên Hòa dựng một nhà thờ nhỏ gần bờ sông Đồng Nai để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Về sau, chính quyền Pháp lấy khu đất đó để xây tòa hành chánh và đổi cho Giáo xứ một khu đất khác phía bên trong là vị trí ngôi thánh đường hiện nay.

Năm 1865, Cha Legrand (Cha Cao) đến phụ trách Giáo xứ Biên Hòa và tiếp tục nâng đỡ đời sống thiêng liêng cho cộng đoàn. Năm năm sau, Cha Errard (Cha Ý) về thay thế Cha Cao và Cha Ý cùng cộng đoàn xây dựng nhà thờ bằng gạch ngói và khánh thành ngày 12.11.1872.

Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Giáo xứ Biên Hòa dần đi vào ổn định và đời sống đức tin ngày càng lớn mạnh. Năm 1966, Cha Tôma Nguyễn Văn Sum về coi sóc Giáo xứ. Cha Tôma và cộng đoàn Biên Hòa lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà xứ với diện tích 216m2 (1968) và nhà thờ với kích thước 24m x 40m (1991).

Năm 1998, Cha Philipphê Lê Văn Năng thay thế Cha Tôma phụ trách Giáo xứ Biên Hòa. Cha Philipphê và cộng đoàn trùng tu các cơ sở của Giáo xứ. Mười năm sau, Cha Philipphê cùng với cộng đoàn lần lượt khởi công xây dựng nhà thờ, nhà xứ mới và khánh thành ngày 13.10.2010.

Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh Nguyễn Công Hiển, cộng đoàn Giáo xứ Biên Hòa đã phát triển về mọi phương diện trong niềm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Địa dư Đông giáp xứ Tân Mai Bình Hải; Tây giáp Sông Đồng Nai; Nam giáp xứ Nghĩa Sơn; Bắc giáp xứ Tân Triều.

Diện tích 37,49 km2

Ngày chầu lượt CN XXXI TN

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Dòng Phaolô - Tu viện Thánh Phaolô Biên Hoà

Linh mục đương nhiệm Đaminh Trần Công Hiển (12/05/2022 - )

Thống kê

Năm

1974

1984

1991

2003

2004

2013

  2020

2024

Giáo dân

6.800

5.774

6.100

8.750

9.883

14.389

11.450

13137

Gia đình

-

-

-

-

-

4.296

3.550

3738

Tu sĩ

-

-

8

-

8

10

 

0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Creuse Chánh xứ 1861 - 1865
2 Legrand Chánh xứ 1865 - 1865
3 Errard Chánh xứ 1870 - 1874
4 Louvet Chánh xứ 1874 - 1880
5 Renier Chánh xứ 1887 - 1889
6 Sidot Chánh xứ 1889 - 1900
7 Dufi Chánh xứ 1900 - 1905
8 Akermann Chánh xứ 1905 - 1915
9 Simon Chánh xứ 1915 - 1936
10 Vàng Chánh xứ 1936 - 1938
11 Phêrô Nguyễn Vinh Tiên Chánh xứ 1938 - 1941
12 Phêrô Nguyễn Văn Đại Chánh xứ 1941 - 1945
13 Phêrô Lê Thanh Thời Chánh xứ 1945 - 1947
14 Tôma Nguyễn Văn Thạnh Chánh xứ 1947 - 1953
15 Giacôbê Nguyễn Hữu Trí Chánh xứ 1953 - 1964
16 Martinô Hiển Chánh xứ 1964 - 1966
17 Tôma Nguyễn Văn Sum Chánh xứ 1966 - 1998
18 Gioakim Nguyễn Văn Quới Phó xứ 1972 - 1973
19 Giuse M. Nguyễn Kim Ngôn Phó xứ 1973 - 15/10/1990
20 Phêrô Huỳnh Văn Vinh Phó xứ 1974 - 1975
21 Vinhsơn Ngô Văn Tất Phó xứ 1986 - 1994
22 Vinhsơn Ngô Văn Tất Phó xứ 1986 - 1994
23 Tôma Lâm Văn Kinh Phó xứ 1994 - 1998
24 Philipphê Lê Văn Năng Chánh xứ 1998 - 19/03/2022
25 Giuse Nguyễn Đình Nhiệm Phó xứ 1999 - 2002
26 Giuse Ngô Quốc Thạnh Phó xứ 2002 - 2005
27 Augustinô Nguyễn Văn Chiến Phó xứ 2004 - 2006
28 Vinhsơn Nguyễn Trung An Phó xứ 07/2005 - 11/2006
29 Gioan Bt. Nguyễn Văn Thành Phó xứ 2006 - 2007
30 Đaminh Đinh Văn Huân Phó xứ 2006 - 2010
31 Micae Phạm Phi Hùng Phó xứ 2006 - 2010
32 Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh Phó xứ 2007 - 2009
33 Phanxicô X. Nguyễn Văn Lắm Phó xứ 2010 - 2013
34 Phêrô Nguyễn Quang Khương Phó xứ 2010 - 2016
35 Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng Phó xứ 30/05/2013 - 08/2017
36 Phêrô Tống Xuân Hoàng Phó xứ 2015 - 08/2017
37 Martinô Phạm Hồng Duy Anh Phó xứ 2016 - 03/09/2018
38 Micae Nguyễn Xuân Linh Ny Phó xứ 2017 - 08/09/2020
39 Giuse Nguyễn Duy Khương Phó xứ 09/2019 - 30/10/2022
40 Phêrô Nguyễn Lê Phong Phó xứ 08/09/2020 - 19/03/2022
41 Đaminh Trần Công Hiển Chánh xứ 12/05/2022 -
42 Phaolô Phạm Trung Hiếu Phó xứ 20/10/2022 -
43 Gioan Dương Tấn Quốc Phó xứ 19/03/2022 - 16/11/2022
44 Phanxico Xavie Nguyễn Thái Hoàng Quân Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ