Giáo Xứ Nghĩa Sơn

Tên giáo xứ Nghĩa Sơn
Giáo hạt Biên Hòa
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 3567
Quan thầy Thánh Giuse Thợ (01.05)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Ngãi Thắng, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

06:00

16:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1957, khoảng 30 gia đình công giáo gốc Giáo xứ Nghĩa Chính, Giáo phận Thái Bình đến định cư tại đồi Long Sơn, Dĩ An, Biên Hòa và lập nên Giáo họ Long Sơn dưới sự hướng dẫn của Cha xứ Long Bình. Thời gian đầu, cộng đoàn Long Sơn dựng một nhà nguyện tạm bằng tre, mái lá để làm nơi đọc kinh cầu nguyện. Ba năm sau, cộng đoàn Long Sơn xây dựng nhà nguyện bằng gạch thay thế nhà nguyện cũ đã xuống cấp. Năm 1961, nhà nguyện được di dời để nhường đất làm đường xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa. Lúc này Cha Gioan Baotixita Đào Duy Du, chánh xứ Long Bình (Sài Gòn) đã cùng cộng đoàn xây nhà nguyện mới. Ngày 19.05.1966, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn nâng Giáo họ Long Sơn lên thành Giáo xứ và đổi tên thành Giáo xứ Nghĩa Sơn (Nghĩa Chính - Long Sơn), đồng thời cắt cử Cha Antôn Nguyễn Tứ Đại làm Cha xứ tiên khởi. Bên cạnh việc xây dựng đời sống đức tin vững mạnh cho cộng đoàn, Cha Antôn và cộng đoàn xây dựng nhà thờ mới (1969), nhà xứ (1970) và hội trường (1992).
Năm 2001, Cha Giuse Đỗ Đức Trí thay thế Cha Antôn phụ trách Giáo xứ Nghĩa Sơn. Cùng với việc giúp cho đời sống đức tin cộng đoàn Nghĩa Sơn thêm vững mạnh. Cha Giuse cùng giáo dân xây nhà giáo lý (2001), tháp chuông (2002) và nhà xứ (2006). Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp. Năm 2009, Cha Giuse Hoàng Văn Trung về phụ trách Giáo xứ. Cha Giuse và cùng cộng đoàn nâng cấp nhà giáo lý và quy hoạch lại nghĩa trang. Hiện nay, Giáo xứ Nghĩa Sơn đã có cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu mục vụ. 

Địa dư Đông giáp sông Đồng Nai; Tây giáp Cao Thái (Tp.HCM); Nam giáp xứ Long Bình; Bắc giáp Tân Vạn Biên Hòa.

Diện tích 12 km2

Ngày chầu lượt CN III MV

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Thủ Đức - Cộng đoàn Nghĩa Sơn

Linh mục đương nhiệm Gioan Bt Phạm Phú Trung (2019 -)

Thống kê

Năm

1974

1985

1996

2003

2006

2013

  2020

Giáo dân

950

1.237

1.969

2.113

2.517

3.066

3.131

Gia đình

150

-

-

-

-

901

922

Tu sĩ

1

-

5

-

5

7

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Antôn Nguyễn Tứ Đại Chánh xứ 1966 - 2001
2 Giuse Đỗ Đức Trí Chánh xứ 2001 - 03/05/2006
3 Giuse Đỗ Đức Trí Chánh xứ 2001 - 03/05/2006
4 Giuse Nguyễn Tiến Thịnh Chánh xứ 2007 - 2009
5 Giuse Hoàng Văn Trung Chánh xứ 10/07/2009 - 09/2019
6 Giuse Phan Duy Sơn Phó xứ 2014 - 2017
7 Giuse Ngô Hùng Tráng Phó xứ 03/08/2017 - 19/03/2022
8 Gioan Bt. Phạm Phú Trung Chánh xứ 09/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ