Giáo Xứ Bình Hải

Tên giáo xứ Bình Hải
Giáo hạt Biên Hòa
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2089
Quan thầy Thánh Giuse Thợ (01.05)
Địa chỉ giáo xứ 248/25 Quốc lộ 1, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1967, Cha Micae Bùi Đức Huỳnh, chánh xứ Phúc Hải cùng cộng đoàn dựng một nhà thờ (14m x 30m) bằng gạch, kèo gỗ và mái tôn tại Giáo họ Hùng Vương (nay là xứ Bình Hải). Ba năm sau, Cha Giuse Phạm Hiệp Hòa về phụ trách Giáo họ. Cha Giuse và cộng đoàn trùng tu và nới rộng nhà thờ, xây nhà xứ, tháp chuông và nhà mục vụ. Ngày 15.08.1973, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn nâng Giáo họ Hùng Vương lên thành Giáo xứ và đổi tên là Giáo xứ Bình Hải, đồng thời bổ nhiệm Cha Giuse Phạm Hiệp Hòa làm chánh xứ tiên khởi. Chín năm sau, Cha Giuse cùng cộng đoàn Bình Hải tu sửa và cơi nới nhà thờ thêm khang trang và rộng rãi hơn. Năm 1992, Cha Giuse Nguyễn Năng quản nhiệm Giáo xứ Bình Hải. Hai năm sau, Cha Vincentê Ngô Văn Tất về coi sóc cộng đoàn Bình Hải. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Vincentê xây tháp chuông, nhà hài cốt và đại trùng tu nhà thờ, nhà xứ, nhà mục vụ.  Năm 2004, Cha Đaminh Trần Công Hiển thay thế Cha Vincentê phụ trách Giáo xứ Bình Hải. Cha Đaminh tiếp tục sứ mạng mục tử dẫn dắt đoàn chiên Bình Hải, đồng thời, Cha Đaminh và cộng đoàn một lần nữa tu sửa các cơ sở vật chất đã xuống cấp và xây các tượng đài. Tám năm sau, Cha Micae Đỗ Hồng Quý về phụ trách Giáo xứ Bình Hải. Dưới sự hướng dẫn của Cha Micae, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng thăng tiến và các sinh hoạt mục vụ đã đi vào nề nếp, ổn định. Vì nhu cầu mục vụ ngày càng cao, trong tương lai gần, cộng đoàn Giáo xứ Bình Hải sẽ xây nhà thờ mới. 

Ngày 21/11/2022, giáo xứ hân hoan đón chào cha Tân chánh xứ Vinh Sơn Trần Hải Ninh để tiếp tục coi sóc và hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa.

Địa dư Đông giáp tỉnh lộ 2; Tây giáp xứ Biên Hòa; Nam giáp xứ Biên Hòa; Bắc giáp xứ Phúc Hải.

Diện tích 1 km2

Ngày chầu lượt CN XIII TN

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay

- Nữ Tỳ Thánh Thể - Cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi
- Đaminh Thánh Tâm

Linh mục đương nhiệm Vinhsơn Trần Hải Ninh (21/11/2022 - )

Thống kê

Năm

1974

1984

1994

2004

2013

  2020

2024

Giáo dân

1.600

1.580

1.869

2.075

2.262

2.592

2089

Gia đình

200

197

437

486

521

759

615

Tu sĩ

2

-

-

8

8

 

4

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Phạm Hiệp Hòa Chánh xứ 1973 - 1992
2 Giuse Nguyễn Năng Chánh xứ 1992 - 1994
3 Vinhsơn Ngô Văn Tất Chánh xứ 1994 - 2003
4 Đaminh Trần Công Hiển Chánh xứ 2004 - 2012
5 Micae Đỗ Hồng Quý Chánh xứ 2012 - 11/2022
6 Vinhsơn Trần Hải Ninh Chánh xứ 21/11/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ