Giáo Xứ Ba Đông

Tên giáo xứ Ba Đông
Giáo hạt Hố Nai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 1500
Giáo dân 1306
Quan thầy Đức Mẹ Mân Côi
Địa chỉ giáo xứ 144/5 KP.1, P.Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, một số giáo dân Giáo xứ Ba Đông cùng với các xứ lân cận thuộc Giáo phận Hải Phòng đã đến định cư tại cây số 6 vùng đất Hố Nai, Biên Hòa. Tại đây, Cha Gioakim Nguyễn Hữu Phúc cùng với cộng đoàn thành lập Giáo xứ Ba Đông và dựng một nhà nguyện tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Sáu năm sau, Cha Đaminh Nguyễn Hữu Khoát kế nhiệm Cha Gioakim phụ trách cộng đoàn này. Cùng năm, Cha Đaminh và cộng đoàn Ba Đông xây dựng nhà thờ mới để có nơi xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa
Năm 1965, Cha Giuse Nguyễn Đức Cần từ Sóc Trăng về phụ trách giáo xứ. Năm 1985, Giáo xứ được Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình, Chánh xứ Kim Bích quản nhiệm. Năm 1998, Cha Giuse Nguyễn Ý Định, phó xứ Kẻ Sặt coi sóc. Một năm sau, Cha Đaminh Nguyễn Văn Tòng về phụ trách Giáo xứ Ba Đông. Cha Đaminh cùng với cộng đoàn Ba Đông xây dựng và khánh thành nhà thờ mới (2003), nhà mục vụ (2007). Hiện nay, Cộng đoàn Ba Đông đã có đời sống đức tin vững mạnh và ổn định về mọi mặt.

Năm 2016 Cha Giuse Đinh Đại Long kế nhiệm Cha Đaminh coi sóc Giáo xứ.

Địa dư Đông giáp xứ Kim Bích; Tây giáp xứ Gia Cốc; Nam giáp phường Tân Hiệp; Bắc giáp phường Trảng Dài.

Diện tích 4 ha

Ngày chầu lượt CN XXII TN 

Linh mục đương nhiệm Giuse Đinh Đại Long (2016 - )Thống kê

Năm 

1954

 1963

 1975 

  1990

  2003

 2013

2020

2024

Giáo dân  

1.200  

900

750

850

1.027

1.120

1.306

1306

Gia đình

 320

240

 201

226

274

299

342

Tu sĩ              

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioakim Nguyễn Hữu Phúc Quản nhiệm 1955 - 1957
2 Đaminh Nguyễn Hữu Khoát Quản nhiệm 1958 - 1962
3 Giuse Nguyễn Đức Cần Quản nhiệm 1962 - 1985
4 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Quản nhiệm 1985 - 1998
5 Đaminh Nguyễn Văn Tòng Chánh xứ 09/09/1999 - 09/09/2016
6 Giuse Đinh Đại Long Chánh xứ 2016 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ