Giáo Xứ Kẻ Sặt

Tên giáo xứ Kẻ Sặt
Giáo hạt Hố Nai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 6980
Quan thầy Đức Mẹ Mân Côi
Địa chỉ giáo xứ KP. 3, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

16:30

04:00

05:30

07:00

17:30

19:15

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, một số giáo dân di cư từ làng Kẻ Sặt - Hải Dương vào miền Nam và đến nhiều vùng khác nhau nhưng nhiều nhất là khu Hố Nai. Thời gian này, Cha Giuse Hoàng Trọng Thu quy tụ những giáo dân này lại và thành lập Giáo xứ Kẻ Sặt ngày nay. Hai năm sau, Cha Giuse cùng với giáo dân Kẻ Sặt xây dựng một nhà thờ tạm với kích thước 16m x 54m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Qua các thời quý Cha quản xứ, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng vững mạnh. Cuối năm 1972, Cha Giuse Nguyễn Thanh Minh phụ trách Giáo xứ Kẻ Sặt. Một năm sau, Cha Giuse cùng với cộng đoàn khởi công xây nhà thờ mới và hơn một năm sau, nhà thờ mới khang tranh và đậm nét nghệ thuật kiến trúc được khánh thành.
Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Giuse đã cùng bà con giáo dân nơi đây dần kiến thiết các cơ sở vật chất như nhà xứ (1990) và nhà giáo lý (1995). Năm 2004, Cha Giuse Trần Phú Sơn thay thế Cha Giuse Nguyễn Thanh Minh coi sóc Giáo xứ. Trong thời gian phục vụ Giáo xứ, Cha Giuse đã cùng cộng đoàn tu sửa chỉnh trang lại nhà thờ. Với tinh thần hăng say truyền giáo của Cha Giuse, các sinh hoạt trong xứ ngày thêm phong phú. Bên cạnh đó, các hoạt động cầu nguyện và đóng góp cho công cuộc truyền giáo ngày càng được đẩy mạnh.

Năm 2018 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Đaminh Nguyễn Thành Tiến.

Địa dư Đông và Nam giáp xứ Hà Nội; Tây giáp xứ Nam HảiPhúc Lâm; Bắc giáp xứ Đại Lộ

Diện tích 46,2 ha

Ngày chầu lượt Chúa Nhật Lễ Mẹ Mân Côi

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Xuân Lộc - Cộng Đoàn Kẻ Sặt

Linh mục đương nhiệm Đaminh Nguyễn Thành Tiến (19/09/2018 - )

Thống kê

Năm

 1954

 1963

1974

 1990

  2003

 2013

 2020

Giáo dân

3.500 

4.000

 5.400

 7.833

 6.255  

  6.302

6.579

Gia đình

550

630

 850  

 1.891

1.601

1.640

1.365

Tu sĩ 

 -

 - 

 18

10

 4

10

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Hoàng Trọng Thu Chánh xứ 1955 - 1966
2 Đaminh Hoàng Văn Tiên Chánh xứ 1966 - 1968
3 Gioan Bt. Nguyễn Thái Chưởng Chánh xứ 1968 - 1972
4 Gioakim Nguyễn Bá Tước Phó xứ 1971 - 1973
5 Giuse Nguyễn Thanh Minh Chánh xứ 1972 - 2004
6 Giuse Phạm Văn Hoàng Phó xứ 1975 - 1989
7 Giuse Đỗ Viết Đại Phó xứ 1992 - 1994
8 Giuse Nguyễn Ý Định Phó xứ 1995 - 1999
9 Giuse Nguyễn Kim Đỉnh Phó xứ 1999 - 2001
10 Phanxicô X. Nguyễn Xuân Huy Phó xứ 2002 - 2004
11 Giuse Trần Phú Sơn Chánh xứ 2004 - 2018
12 Giuse Nguyễn Thanh Kiều Phó xứ 2007 - 2009
13 Đaminh Trịnh Đình Cương Phó xứ 12/2009 - 12/2011
14 Phaolô Đinh Châu Khâm Phó xứ 17/12/2011 - 28/08/2012
15 Matino De Porres Nguyễn Đình Hoàng Phó xứ 09/2013 - 19/05/2019
16 Đaminh Nguyễn Thành Tiến Chánh xứ 19/09/2018 -
17 Giuse Hà Duy Thi Phó xứ 09/2019 - 19/03/2022
18 Giuse Ngô Hùng Tráng Phó xứ 19/03/2022 - 10/2023
19 Phêrô Trần Minh Trung Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ