Giáo Xứ Võ Dõng

Tên giáo xứ Võ Dõng
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 6705
Giáo dân 5801
Quan thầy Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
Địa chỉ giáo xứ Ấp Võ Dõng 2, Thống Nhất, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:00

05:00

17:30

04:00

05:00

17:30

04:00

05:00

17:30

04:00

05:00

04:00

05:00

17:30

04:00

16:30

17:00

04:00

05:30

07:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Antôn Ngô Đức Hoạt dẫn một số giáo dân công giáo, phần lớn thuộc Giáo phận Bùi Chu, đến định cư tại xã Gia Kiệm, quận Kiệm Tân, tỉnh Long Khánh và lập nên Giáo xứ Võ Dõng. Cùng năm, Cha Antôn và cộng đoàn Võ Dõng dựng nhà thờ đầu tiên bằng cây, chung quanh ghép tre nứa làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ba năm sau, cộng đoàn Giáo xứ xây dựng nhà thờ mới bằng gạch, mái tôn. Sau khi bị bão tàn phá, năm 1961, ngôi thánh đường mới (19m x 48m) được xây dựng bằng vật liệu kiên cố.

Năm 1976, Cha Gioan Baotixita Võ Thanh Tùng kế nhiệm Cha Antôn coi sóc Giáo xứ. Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn đại trùng tu nhà thờ (1986 - 1989). Năm 1992, Giuse Hoàng Đức An về phụ trách Giáo xứ. Nhờ sự năng động và nhiệt thành của Cha Giuse, cộng đoàn Giáo xứ Võ Dõng đã tiến hành nâng cấp gian cung thánh và bê tông hóa khuôn viên thánh đường. Năm 2012, Cha Đaminh Trần Công Hiển về coi sóc Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh, đời sống đạo của cộng đoàn ngày càng thăng tiến và sinh hoạt mục vụ của các hội đoàn đi vào ổn định như hiện nay. 

Năm 2022, giáo xứ hân hoan đón chào Cha Tân Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng về coi sóc và hướng dẫn cộng đoàn.

Địa dư  Đông giáp xứ Lạc Sơn; Tây giáp xứ Thanh Sơn; Nam giáp xứ Hiển Linh; Bắc giáp xứ Phát Hải.

Diện tích  5 km2

Ngày chầu lượt CN VII PS

Dòng tu hội trong Giáo xứ hiện nay

-    Con Đức Mẹ Mân Côi (Chí Hòa) - Cộng Đoàn Mân Côi Võ Dõng.
-    Tu hội Gia đình Mẹ Maria Thăm Viếng - Cộng đoàn Gia đình Mẹ Maria Thăm Viếng.

Linh mục đương nhiệm  Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng (19/03/2022 - )

 Thống kê

Năm

1974

1989

1994

2003

2013

2020

2024

Giáo dân

4.200

8.248

8.531

9.165

6.260

6.693

5801

Gia đình

603

1.862

1.975

2.587

1.678

1.825

1518

Tu sĩ

5

3

3

15

17

 

47

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Antôn Ngô Đức Hoạt Quản nhiệm 1954 - 1976
2 Đaminh Bùi Phúc Dinh Phó xứ 1965 - 1968
3 Gioakim Nguyễn Văn Thái Phó xứ 1968 - 1970
4 Gioan Bt. Võ Thanh Tùng Quản nhiệm 1976 - 1992
5 Giuse Hoàng Đức An Chánh xứ 02/12/1992 - 2012
6 Giuse Nguyễn Thanh Cao Phó xứ 11/2006 - 10/2008
7 Giuse Phạm Hoài Vũ Phó xứ 25/09/2010 - 17/09/2012
8 Đaminh Nguyễn Ngọc Đức Phó xứ 2012 - 2015
9 Đaminh Trần Công Hiển Chánh xứ 2012 - 12/05/2022
10 Phêrô Hà Thanh Toàn Phó xứ 08/2015 - 09/2018
11 Gioan Bosco Mai Xuân Hữu Phó xứ 04/09/2018 - 09/2019
12 Đaminh Nguyễn Minh Đăng Phó xứ 16/09/2019 - 10/2023
13 Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng Chánh xứ 19/03/2022 -
14 Giuse Phạm Anh Tuấn Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ