Giáo Xứ Lạc Sơn

Tên giáo xứ Lạc Sơn
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy Thánh Vincentê
Địa chỉ giáo xứ Ấp Lạc Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:00

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1960, một số giáo dân gốc xứ Hải Nhuận đến ấp Lạc Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai định cư và lập nên Giáo điểm truyền giáo dưới sự coi sóc của Cha Giuse Vũ Hữu Văn, chánh xứ Bình Lộc. Cha Giuse và cộng đoàn đã dựng một nhà nguyện đơn sơ nửa gỗ nửa gạch, mái tôn làm nơi cử hành phụng vụ. Một thời gian sau, Giáo điểm này được nâng lên thành Giáo họ với tên gọi Lạc Sơn. Từ năm 1970 đến 1984, Giáo họ Lạc Sơn được quý Cha: Cha Giuse Vũ Hữu Văn (chánh xứ Thanh Sơn), Cha Vincentê Nguyễn Ngọc Quý (chánh xứ Bình Lộc), Cha Giuse Phạm Cao Thanh (phó xứ Phát Hải), Cha Giuse Vũ Anh Thuấn (phó xứ Thanh Sơn) và Cha Antôn Phạm Khắc Liêm (chánh xứ Kim Thượng) lần lượt chăm sóc mục vụ. Đầu 1984, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng cử Cha Giuse Lê Vinh Hiến (chánh xứ Thanh Sơn) quản nhiệm Giáo họ Lạc Sơn. Ngày 03.11.1996, cộng đoàn Lạng Sơn khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới và khánh thành tháng 05.1997. Năm 2008, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Lạc Sơn lên thành Giáo xứ. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt phụng vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp và ổn định. Năm 2013, Cha Giuse Đỗ Văn Tự về phụ trách Giáo xứ Lạc Sơn. Cha Giuse đang giúp cho đời sống đạo của cộng đoàn được thăng tiến, các giới và hội đoàn ngày càng phát triển cho đến nay. 

Tháng 09/2018 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Trung An.

Địa dư  Đông giáp Xuân Thiện; Tây giáp Thanh Sơn; Nam giáp Gia Kiệm; Bắc giáp Bình Lộc.

Diện tích  4,2 km2

Ngày chầu lượt  CN XIV TN

Tu hội trong Giáo xứ hiện nay Tu hội Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Cộng đoàn Lạc Sơn

Linh mục đương nhiệm Vinh Sơn Nguyễn Trung An (2018- )

Thống kê

Năm

2008

 2009

2010 

 2011

  2012

 2013

2020

Giáo dân

 535 

  547 

 581 

 624

   630 

 655

685

Gia đình 

 117

124

 140

  160

  162  

 175

196

Tu sĩ  

 3

3

 - 

-   

3

 

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Vinhsơn Nguyễn Ngọc Quý Quản nhiệm 1970 - 1976
2 Giuse Vũ Hữu Văn Quản nhiệm 1977 - 1982
3 Giuse Vũ Hữu Văn Quản nhiệm 1977 - 1982
4 Antôn Phạm Khắc Liêm Quản nhiệm 1982 - 1984
5 Giuse Lê Vinh Hiến Quản nhiệm 1983 - 1997
6 Đaminh Nguyễn Trí Dụng Quản nhiệm 1994 - 1997
7 Phêrô Vũ Công Bình Quản nhiệm 2005 - 2009
8 Giuse Nguyễn Văn Cường Quản nhiệm 12/2009 - 08/2013
9 Giuse Đỗ Văn Tự Chánh xứ 2013 - 03/09/2018
10 Vinhsơn Nguyễn Trung An Chánh xứ 09/2018 - 09/2023
11 Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ