Giáo Xứ Kim Thượng

Tên giáo xứ Kim Thượng
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 6743
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ giáo xứ Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Antôn Nguyễn Tri Nhiên, Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách và Cha Ninh dẫn một số giáo dân thuộc Giáo Phận Phát Diệm đến khu vực rừng Gia Kiệm lập nghiệp và dựng một nhà nguyện tạm bằng tre, mái tranh làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Một năm sau, cộng đoàn Kim Thượng dựng ngôi nhà nguyện bằng tôn và được Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền thành lập Giáo xứ Kim Thượng. Năm 1960, Cha Antôn và cộng đoàn xây lại nhà thờ kiên cố hơn. Năm 1963, Cha Bênađô Phạm Văn Quy về coi sóc Giáo xứ Kim Thượng. Cha Bênađô cùng với cộng đoàn xây nhà xứ được sử dụng cho đến nay. Năm 1965, Cha Gioan Phan Công Bình kế nhiệm Cha Bênađô. Sáu năm sau, Cha Gioan cùng với cộng đoàn xây nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (25m x 61m).

Năm 1975, Cha Antôn Phạm Khắc Liêm phụ trách Giáo xứ. Trong thời gian đương nhiệm, Cha Antôn đã nâng cấp trần nhà thờ và đưa các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp hơn. Năm 1997, Cha Giuse Lê Vinh Hiến về coi sóc Giáo xứ. Cha Giuse đã cùng cộng đoàn Kim Thượng tiếp tục nâng cấp nhà thờ, nhà giáo lý, nhà xứ, xây dựng tượng đài Đức Mẹ và nhà nguyện các thánh. Dưới sự coi sóc của Cha Giuse, cộng đoàn Giáo xứ Kim Thượng đã ổn định và phát triển.

Ngày 03/08/2017 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Đaminh Nguyễn Văn Lâm.

Địa dư  Đông giáp xứ Tín Nghĩa; Tây giáp xứ Gia Tôn; Nam giáp xứ Phát Hải; Bắc giáp xứ Phúc Nhạc.

Diện tích  3,75 Km2

Ngày chầu lượt CN I MV

Dòng tu hội trong Giáo xứ hiện nay

-    Nữ Tỳ Thánh Thể - Cộng Đoàn Đức Mẹ Truyền Tin - Kim Thượng
-    Tu hội Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Cộng Đoàn Kim Thượng

Linh mục đương nhiệm  Đaminh Nguyễn Văn Lâm (2017- )


Thống kê

Năm

1974

1989

1994

2003

2005

2013

2020

Giáo dân

3.496

5.890

6.265

8.174

8.955

9.419

7.321

Gia đình

500

1.047

1.243

1.645

2.014

2.141

2.001

Tu sĩ

35

-

5

-

14

14

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Antôn Nguyễn Tri Nhiên Chánh xứ 1954 - 1962
2 Giuse Trần Đàm Tiến Quản nhiệm 1957 - 1962
3 Gioan Phạm Đình Nhu Chánh xứ 1961 - 1965
4 Bênađô Phạm Văn Quy Chánh xứ 1963 - 1965
5 Gioan Phan Công Bình Chánh xứ 1965 - 1975
6 Antôn Trần Văn Bài Phó xứ 1975 - 1988
7 Antôn Phạm Khắc Liêm Chánh xứ 1975 - 1997
8 Giuse Lê Vinh Hiến Chánh xứ 1997 - 03/08/2017
9 Vinhsơn Nguyễn Trung An Phó xứ 2002 - 07/2005
10 Gioan Bt. Nguyễn Hữu Trí Phó xứ 2005 - 2007
11 Giuse Trần Ngọc Tâm Phó xứ 2008 - 2011
12 Đaminh Vũ Văn Hoài Phó xứ 08/2011 - 08/2012
13 Giuse Đỗ Đức Chính Quản nhiệm 08/2013 - 12/2013
14 Phêrô Nguyễn Hoàng Trường Phó xứ 08/2013 - 08/2015
15 Phêrô Trần Văn Minh Phó xứ 2015 - 2016
16 Micae Nguyễn Xuân Linh Ny Phó xứ 2016 - 2017
17 Đaminh Phan Anh Huy Phó xứ 09/08/2016 - 03/09/2018
18 Đaminh Nguyễn Văn Lâm Chánh xứ 22/08/2017 -
19 Giuse Đặng Minh Chí Phó xứ 04/09/2018 - 09/2019
20 Martinô Nguyễn Thái Hiệp Phó xứ 16/09/2019 - 19/03/2022
21 Phêrô Phạm Quang Tâm Phó xứ 19/03/2022 - 10/2023
22 Augustinô Lê Thành Trung Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ