Giáo Xứ Trinh Vương

Tên giáo xứ Trinh Vương
Giáo hạt Tân Mai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1513
Quan thầy Đức Mẹ Trinh Vương
Địa chỉ giáo xứ P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1965, Cha Tôma Vũ Đức Kiêm thành lập khu Bùi Thượng và xây dựng nhà thờ với kích thước 16m x 40m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Hai năm sau, Cha Phêrô Trần Đức Tiến thành lập khu Bùi Đức. Cùng năm, Cha Phêrô và cộng đoàn Bùi Đức xây dựng một nhà thờ bằng vật liệu nhẹ (14m x 30m) để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Năm 1968, Cha Giacôbê Trần Mạnh Thắng đưa một số gia đình công giáo từ La Ngà về định cư tại xã Tam Hiệp, Đức Tu, Biên Hòa và lập nên Giáo xứ Bùi Phát, đồng thời Cha Giacôbê và cộng đoàn xây dựng nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (10m x 30m). Một năm sau, ba khu Bùi Thượng, Bùi Đức và Bùi Phát sáp nhập lại và lập thành Giáo xứ Trinh Vương, đồng thời Cha Giacôbê Trần Mạnh Thắng được bổ nhiệm phụ trách Giáo xứ Trinh Vương trong tư cách Cha xứ tiên khởi. Năm 1970, Cha Giuse Trần Hiệp Sỹ về phụ trách Giáo xứ Bùi Phát Trinh Vương và quản nhiệm Bùi Đức Trinh Vương, Bùi Thượng Trinh Vương. Cha Giuse và cộng đoàn xây nhà hội quán (1972), trùng tu nhà thờ (1973) và xây nhà xứ mới. Cuối năm 1975, ba Giáo xứ trên không có Cha phụ trách. Cùng năm, Cha Vincentê Phạm Liên Hùng quản nhiệm Bùi Phát Trinh Vương và cử hành thánh lễ đều đặn cho Bùi Đức Trinh Vương và Bùi Thượng Trinh Vương. Năm 1997, các Giáo xứ này tách ra thành ba Giáo xứ riêng biệt như hiện nay. Với tình thương của Thiên Chúa và qua các thời quý Cha quản xứ, Giáo xứ Trinh Vương mỗi ngày một phát triển hơn về cơ sở vật chất cũng như đời sống đạo. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Lê Như Sắc, các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định.  

Địa dư Đông giáp xứ Bùi Đức; Tây giáp nghĩa trang xứ Bùi Đức; Nam giáp xứ Bùi Thượng; Bắc giáp trường Cao Đẳng Sư Phạm Đồng Nai.

Diện tích 9 ha

Ngày chầu lượt Chúa Nhật đầu tháng 5

Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Thanh Tùng (10/2023 - )

Thống kê

Năm

1969

1974

1989

1999

2009

2013

  2020

2024

Giáo dân

1.300

5.015

756

995

1.280

1.400

1513

1513

Gia đình

-

757

201

294

310

388

410

Tu sĩ

             

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giacôbê Trần Mạnh Thắng Chánh xứ 1968 - 1970
2 Giuse Trần Hiệp Sỹ Quản nhiệm 1970 - 1974
3 Vinhsơn Phạm Liên Hùng Chánh xứ 1975 - 1994
4 Phêrô Võ Thức Chánh xứ 1994 - 2012
5 Giuse Lê Như Sắc Chánh xứ 2012 - 2023
6 Giuse Đinh Đại Long Phó xứ 2013 - 2014
7 Giuse Nguyễn Văn Hảo Phó xứ 2014 - 2015
8 Giuse Nguyễn Vinh Hạnh Phó xứ 08/2015 - 08/2016
9 Phêrô Cao Văn Xiêm Phó xứ 19/03/2022 - 10/2023
10 Giuse Nguyễn Thanh Tùng Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ