Giáo Xứ Mẫu Tâm

Tên giáo xứ Mẫu Tâm
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1237
Quan thầy Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
Địa chỉ giáo xứ 107/5-Ấp Gia Yên, Gia Tân 3, Thống Nhất, ĐN
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

06:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Giuse Maria Phạm Bá Nguyên đưa giáo dân từ Giáo xứ Mẫu Tâm, Giáo phận Phát Diệm vào Nam định cư tại An Hóa, Bến Tre và lập nên Giáo xứ Mẫu Tâm. Ngày 01.03.1960, cộng đoàn Giáo xứ Mẫu Tâm di cư đến lập nghiệp tại xã Gia Tân, quận Kiệm Tân, Long Khánh, cách quốc lộ 20 khoảng 700m. Tại đây, cộng đoàn Giáo xứ dựng một nhà thờ bằng gỗ lợp tôn. Hai năm sau, nhà thờ giáo xứ được xây dựng khang trang kiên cố cùng với trường học, nhà xứ và nhà giáo lý.

Qua các thời quý cha quản xứ, sinh hoạt của các hội đoàn trong Giáo xứ đã đi vào ổn định. Năm 2007, Cha Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao đến coi sóc Giáo xứ Mẫu Tâm. Ngày 08/09/2020, Cha Gioan Bt.Phạm Đức Nhân được bổ nhiệm về coi sóc Giáo xứ Mẫu Tâm, phụ giúp Giáo xứ trong việc sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ, và giúp đời sống đức tin của giáo dân ngày càng thăng tiến.

Địa dư Đông giáp suối Gia Lung; Tây và Nam giáp xứ Gia Yên; Bắc giáp xứ Bạch Lâm.

Diện tích 0,25 Km2

Ngày chầu lượt  CN XXXIV TN

Linh mục đương nhiệm Gioan Bt. Phạm Đức Nhân ( 08/09/2020 )

https://pi.thongtinxuanloc.com/linh-muc/200910/image

Thống kê

Năm

 1974

1989 

  1994

 2003  

2004 

   2013

   2020

Giáo dân

647

805

686 

611

634 

  790

  937

Gia đình 

130

182 

 171

 145 

  163

 199

254

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Maria Phạm Bá Nguyên Đặc trách 1960 - 1987
2 Giuse Nguyễn Đức Lục Quản nhiệm 1978 - 1994
3 Phêrô Khổng Văn Giám Quản nhiệm 1994 - 2006
4 Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao Chánh xứ 2007 - 08/09/2020
5 Gioan Bt. Phạm Đức Nhân Chánh xứ 05/10/2020 - 29/03/2023
6 Phêrô Nguyễn Văn Thanh Chánh xứ 10/2023 -
7 Đaminh Ngô Công Sứ Quản nhiệm 29/03/2023 - 28/09/2023

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ