Giáo Xứ Micae

Tên giáo xứ Micae
Giáo hạt Tân Mai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2476
Quan thầy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Địa chỉ giáo xứ Trần Quốc Toản, Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1957, một số giáo dân công giáo từ nhiều giáo phận khác nhau đến lập nghiệp tại ấp Trần Quốc Toản, xã Tam Hiệp, quận Đức Tu, Biên Hòa và lập nên Giáo xứ Thánh Giuse. Theo thời gian, đời sống đức tin của giáo dân ngày càng vững mạnh qua sự hướng dẫn tận tâm của quý Cha quản xứ. Cùng với số giáo dân ngày càng tăng và nhu cầu mục vụ ở các Giáo họ trở nên cấp thiết. Năm 2011, Cha Phanxicô Xaviê Võ Quang Thanh cùng cộng đoàn xây dựng nhà mục vụ tại liên họ Khiết Tâm gồm hai Giáo họ Vincentê và Fatima thuộc Giáo xứ Thánh Giuse. Một năm sau, liên họ Khiết Tâm được tách ra thành GHBL và đổi tên là Micae. Cùng năm, Đức Cha Đaminh Nguyên Chu Trinh cho phép dâng thánh lễ hằng ngày tại Giáo họ. Năm 2013, Cha Phanxicô và cộng đoàn Micae đại tu nhà nguyện Giáo họ được xây từ năm 1973 để có nơi phụng thờ Thiên Chúa xứng hợp. Đồng thời, ban hành giáo khoá tiên khởi cũng được thành lập và cùng với Cha Phanxicô giúp đỡ các sinh hoạt mục vụ của GHBL đi vào nề nếp, ổn định. Nhờ Ơn Chúa giúp, dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxicô, cộng đoàn Micae ngày thêm liên kết hiệp nhất trong các công tác xây dựng Giáo họ. Năm 2015, Cha Giuse Mai Phước Thắng về coi sóc Giáo xứ, giúp đời sống thiêng liêng của giáo dân Micae ngày thêm thăng tiến.

Địa dư Đông giáp xứ Long Bình; Tây và Nam giáp xứ Thánh Giuse; Bắc giáp xứ Bùi Thái.

Diện tích 0,4 km2

Ngày chầu lượt 28.09

Linh mục đương nhiệm Đaminh Đỗ Hữu Nam (2022-)

Thống kê

Năm

2013

  2020

Giáo dân

3.500

2476

Gia đình

747

682

 

 

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phanxicô X. Võ Quang Thanh Quản nhiệm 2011 - 2015
2 Giuse Mai Phước Thắng Chánh xứ 2015 - 19/03/2022
3 Đaminh Đỗ Hữu Nam Chánh xứ 19/03/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ