Giáo Xứ Lộ Đức

Tên giáo xứ Lộ Đức
Giáo hạt Hòa Thanh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5483
Quan thầy Đức Mẹ Lộ Đức (11.02)
Địa chỉ giáo xứ KP. 4 và 5, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Đaminh Mai Đức Cận dẫn khoảng 700 giáo dân thuộc Giáo xứ Tràng Quan, Giáo phận Thái Bình vào định cư tại khu vực cây số 10, Hố Nai, Biên Hòa và làm thành họ Tràng Quan thuộc Giáo xứ Văn Côi (Ngọc Đồng). Thời gian đầu, cộng đoàn Tràng Quan dựng một nhà nguyện tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1966, cộng đoàn Tràng Quan xây lại nhà nguyện dưới sự giúp đỡ của Cha Giuse Phạm Đức Sự. Một năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn chính thức thành lập Giáo xứ Lộ Đức và bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Phạm Hưng Thi làm chánh xứ tiên khởi. Năm 1971, bên cạnh việc hướng dẫn đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Gioan Baotixita cùng với giáo dân Lộ Đức khởi công xây dựng nhà thờ với diện tích 18m x 50m. Cùng năm, Cha Giuse Maria Nguyễn Vinh Thiên thay thế Cha Gioan Baotixita phụ trách Giáo xứ. Với sự nhiệt thành trong sứ vụ mục tử, Cha Giuse Maria cùng với cộng đoàn lần lượt xây dựng khánh thành tháp chuông và nhà xứ (1991), trung tâm văn hóa đức tin (1994) và xây nhà mục vụ (2013). Năm 2017, Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân  được cử phụ trách Giáo xứ Lộ Đức. Ngoài việc hoàn tất công trình nhà mục vụ, Cha Phaolô cùng với quý Cha phó giúp cho cộng đoàn Lộ Đức ngày thêm vững mạnh trong đời sống đức tin, các sinh hoạt mục đi vào nề nếp và ổn định như hiện nay 

Địa dư Đông giáp xứ Ngọc Đồng; Tây giáp xứ Thánh Tâm; Nam giáp Tiên Chu, Hòa Bình ; Bắc giáp xứ Đông Vinh.

Diện tích 1,2 km2

Ngày chầu lượt Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Dòng tu trong giáo xứ hiện nay Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu

Linh mục đương nhiệm Phaolô Nguyễn Trọng Xuân (2017 -)

Thống kê

Năm

1967

1974

1989

1999

2009

2013

2020

Giáo dân

127

2.956

4.868

7.663

9.875

10.471

9.648

Gia đình

-

591

1.009

1.588

2.197

2.549

2.584

Tu sĩ

-

-

0

10

19

13

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Mai Đức Cận Đặc trách 1954 - 1956
2 Giuse Phạm Đức Sự Quản nhiệm 1959 - 1963
3 Gioan Bt. Phạm Hưng Thy Chánh xứ 1963 - 1971
4 Giuse Maria Nguyễn Vinh Thiên Chánh xứ 1971 - 2013
5 Giuse Maria Nguyễn Vinh Thiên Chánh xứ 1971 - 2013
6 Gioan Bt. Phạm Phi Vũ Phó xứ 12/2008 - 10/2012
7 Giuse Bùi Quang Huy Phó xứ 2012 - 2014
8 Phêrô Hà Thanh Toàn Phó xứ 17/08/2013 - 2014
9 Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường Chánh xứ 29/08/2013 - 03/08/2017
10 Tôma Aquinô Trần Bá Huy Phó xứ 2014 - 03/09/2018
11 Giuse Nguyễn Trường Hải Phó xứ 2014 - 16/09/2019
12 Phaolô Nguyễn Trọng Xuân Chánh xứ 08/2017 -
13 Micae Nguyễn Chánh Tín Phó xứ 09/2018 - 08/09/2020
14 Giuse Dương Quang Bình Phó xứ 09/2019 -
15 Martinô Ngô Hoàng Lâm Phó xứ 08/09/2020 - 10/2023
16 Giuse Phạm Hoàng Thái Chuẩn bị du học 07/10/2022 -
17 Giuse Nguyễn Thành Tâm Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ