Giáo Xứ Thuận Hòa

Tên giáo xứ Thuận Hòa
Giáo hạt Biên Hòa
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 596
Quan thầy Đức Mẹ Mân Côi
Địa chỉ giáo xứ KP. 5, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:00

04:45

06:45

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, một số gia đình công giáo, đa số thuộc Giáo Phận Hải Phòng đến khu đất Bãi De được gọi là ấp Tân Hải, xã Bình Trước, quận Đức Tu, Tỉnh Biên Hòa định cư lập nghiệp và lập thành Giáo xứ Tân Hải do Cha Đaminh Nguyễn Hữu Độ coi sóc. Cùng năm, Cha Đaminh và cộng đoàn Tân Hải dựng một nhà thờ tạm bằng gỗ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ba năm sau, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền chính thức đổi tên Giáo xứ Tân Hải thành Thuận Hòa và cắt cử cha Đaminh Phạm Quang Khanh làm Cha xứ tiên khởi. Năm 1958, Cha Đaminh cùng cộng đoàn Thuận Hòa xây lại nhà thờ mới bằng tường gạch và kèo gỗ (13m x 35m).
 Qua các thời quý Cha quản xứ, bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho giáo dân Thuận Hòa, quý Cha đã giúp cộng đoàn tu sửa nhà thờ và hoàn thiện các cơ sở vật chất. Năm 1998, Cha Marcô Nguyễn Tuyến Huyên về phụ trách Giáo xứ Thuận Hòa, Cha Marcô và cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ mới ngày 17.5.2000 và khánh thành tháng 5.2001. Hai năm sau, Cha Marcô và cộng đoàn Thuận Hòa tiếp tục khánh thành tháp chuông, nhà giáo lý và các tượng đài. Năm 2005, Cha Micae Hoàng Đình Cung được bổ nhiệm đến coi sóc Giáo xứ Thuận Hòa. Cha Micae xây dựng thêm các công trình phụ xung quanh nhà thờ. Năm năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Hoá kế nhiệm Cha Micae phụ trách Giáo xứ Thuận Hòa. Ngoài việc lát gạch sân nhà thờ và tu sửa các công trình phụ cận, Cha Micae giúp cho các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ Thuận Hòa thêm ổn định và phát triển như ngày nay.

Địa dư Đông giáp suối Tân Hiệp; Tây giáp xứ Phúc Hải; Nam giáp xứ Bình Hải; Bắc giáp phi trường Biên Hoà.

Diện tích 0,5 km2

Ngày chầu lượt 15.08

Dòng tu trong xứ hiện nay Mến Thánh Giá Xuân Lộc - Cộng đoàn Thuận Hoà

Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Đình Nhiệm (20/09/2020 - )

Thống kê

Năm

1974

1985

1995

2005

2013

2020

2024

Giáo dân

2.325

2.516

3.539

4.082

4.652

5.575

596

Gia đình

325

351

915

1.055

1.203

1.510

165

Tu sĩ

1

-

-

5

5

 

3

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Nguyễn Hữu Độ Đặc trách 1954 - 1985
2 Đaminh Phạm Quang Khanh Chánh xứ 1958 - 1961
3 Giuse Đặng Văn Quy Chánh xứ 1961 - 1974
4 Giuse Nguyễn Văn Thức Chánh xứ 1974 - 1987
5 Giuse Nguyễn Năng Chánh xứ 1990 - 1998
6 Marcô Nguyễn Tuyến Huyên Chánh xứ 1998 - 2005
7 Micae Hoàng Đình Khang Chánh xứ 11/2005 - 09/2010
8 Micae Hoàng Đình Cung Chánh xứ 2005 - 08/09/2010
9 Giuse Nguyễn Văn Hóa Chánh xứ 08/2010 - 2014
10 Giuse Ngô Quốc Thạnh Chánh xứ 2014 - 19/09/2020
11 Giuse Nguyễn Đình Nhiệm Chánh xứ 20/09/2020 -
12 Martinô Nguyễn Xuân Lộc Phó xứ 08/09/2020 - 19/03/2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ