Giáo Xứ Bình An

Tên giáo xứ Bình An
Giáo hạt Tân Mai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 3716
Quan thầy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
Địa chỉ giáo xứ KP. 2, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

07:30

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Tháng 05.1955, một số gia đình công giáo gốc Bùi Chu từ quận Mỏ Cày, tỉnh Kiến Hòa được Cha Giuse Phạm Tuấn Tú dẫn đến ấp Bình An, Tam Hiệp, Biên Hòa khai hoang làm rẫy, lập nên trại gia binh và hình thành Giáo điểm Bình An. Thời gian đầu, Giáo điểm Bình An tu sửa lại các phòng học bỏ hoang để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm năm sau, Cha Giuse cùng giáo dân xây dựng nhà nguyện mới (12m x 32m) bằng gỗ, tường xây, mái tôn, nền xi măng. Năm 1966, Giáo điểm Bình An được nâng lên thành Giáo xứ do Cha Giuse Phạm Tuấn Tú phụ trách trong tư cách Cha xứ tiên khởi. Hai năm sau, Cha Giuse Nguyễn Thanh Quang kế nhiệm Cha Giuse Phạm Tuấn Tú. Cha Giuse cùng cộng đoàn Giáo xứ Bình An khánh thành nhà xứ (1970), khởi công xây dựng nhà thờ mới (1993). Năm 2000, Cha Đaminh Nguyễn Đính về thay thế Cha Giuse. Ngoài việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Đaminh và cộng đoàn đã khánh thành nhà thờ mới (2001). Sau đó, Cha Đaminh cùng cộng đoàn Bình An xây dựng tháp chuông và nhà giáo lý nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ của Giáo xứ. Tháng 08/2017 Cha Giuse Nguyễn Viêt Tiến được bổ nhiệm về coi sóc Giáo xứ. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, cộng đoàn Giáo xứ Bình An đã đi vào ổn định và phát triển về mọi mặt.

Địa dư Đông giáp xứ Thiên Triều; Tây giáp KCN Biên Hòa I; Nam giáp KCN Biên Hòa II; Bắc giáp sông Đồng Nai

Diện tích 20 km2

Ngày chầu lượt Chúa Nhật cuối tháng 9

Linh mục đương nhiệm Gioan Bt. Nguyễn Hữu Trí (10/2023 - )

Thống kê

Năm

1966

1974

1989

1999

2009

2013

  2020

2024

Giáo dân

3.500

1.909

2.375

2.299

3.255

3.239

3716

3716

Gia đình

-

306

685

673

902

893

1092

Tu sĩ              

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Phạm Tuấn Tú Chánh xứ 1956 - 1968
2 Giuse Nguyễn Thanh Quang Chánh xứ 1968 - 2000
3 Đaminh Nguyễn Đính Chánh xứ 2000 - 03/08/2017
4 Emmanuel Nguyễn Công Luận Phó xứ 2016 - 2018
5 Giuse Nguyễn Việt Tiến Chánh xứ 08/2017 - 10/2023
6 Giuse Nguyễn Thanh Tùng Phó xứ 09/2018 - 08/09/2020
7 Matthêu Lã Văn Phát Phó xứ 08/09/2020 - 10/2023
8 Gioan Bt. Nguyễn Hữu Trí Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ