Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima

Tên giáo xứ Đức Mẹ Fatima
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

TÓM TẮT LỊCH SỬ

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Micae Nguyễn Xuân Linh Ny Đặc trách 2016 - 2017
2 Giuse Đặng Minh Chí Đặc trách 04/09/2018 - 09/2019
3 Giuse Đặng Minh Chí Đặc trách 04/09/2018 - 09/2019

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ