Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tên giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2611
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Phạm Thanh Trúc Quản nhiệm 1965 - 1975
2 Vinhsơn Phạm Liên Hùng Quản nhiệm 1975 - 1975
3 Vinhsơn Trần Quang Điềm Quản nhiệm 1975 - 1977
4 Matthêu Bùi Tiến San Quản nhiệm 1977 - 1980
5 Phanxicô X. Trần Quang Châu Quản nhiệm 1980 - 1981
6 Gioakim Vũ Hữu Thể Quản nhiệm 1981 - 1990
7 Giuse Nguyễn Xuân Triết Quản nhiệm 1991 - 2014
8 Gioan Trần Hoàng Giang Chánh xứ 08/2014 - 08/09/2016
9 Giuse Hoàng Văn Đoán Chánh xứ 09/09/2016 - 08/2017
10 Đaminh Trần Kim Quang Chánh xứ 17/08/2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ