Giáo Xứ Bến Gỗ

Tên giáo xứ Bến Gỗ
Giáo hạt Biên Hòa
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 58000
Giáo dân 3835
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ giáo xứ KP. Thái Hòa, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

06:50

17:15

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1630, một số giáo dân đến vùng đất Bến Gỗ - Thủy Chân Lạp sinh sống và hình thành nên các họ đạo. Năm 1692, Đức Cha Francois Perez quy tụ các họ đạo này và lập nên Giáo xứ Bến Gỗ thuộc Giáo phận Đàng Trong. Thời gian đầu, Giáo xứ Bến Gỗ dựng một nhà thờ tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1844, Giáo phận Đàng Trong được tách thành hai Giáo phận: Giáo phận Tây Đàng Trong và Giáo phận Đông Đàng Trong. Giáo xứ Bến Gỗ thuộc Giáo phận Tây Đàng Trong. Năm 1882, dưới sự coi sóc của các Cha Thừa Sai, cộng đoàn Giáo xứ Bến Gỗ xây dựng nhà thờ mới bằng gạch và gỗ (11m x 29m). Năm 1924, Giáo phận Tông Tòa Tây Đàng Trong được đổi tên thành Giáo phận Sài Gòn. Qua các thời quý Cha quản xứ, bên cạnh việc nuôi dưỡng đời sống đức tin ngày càng lớn mạnh, cộng đoàn Bến Gỗ đã xây dựng nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (1932). Ngày 24.11.1960, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam và Giáo phận Sài Gòn thành Tổng Giáo phận Sài Gòn. Năm năm sau, Giáo phận Xuân Lộc được thành lập và Giáo xứ Bến Gỗ thuộc giáo hạt Biên Hòa, Giáo phận Xuân Lộc. Năm 1969, Cha Gabriel Nguyễn Khắc Thành được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi của Giáo xứ Bến Gỗ thuộc Giáo phận Xuân Lộc. Hai năm sau, Cha Phaolô Lê Văn Diệu đến phụ trách Giáo xứ. Cha Phaolô quy hoạch và hoàn thiện các cơ sở vật chất xung quanh làm cho nhà thờ trở nên khang trang hơn.
Năm 1975, Cha Phêrô Huỳnh Văn Vinh kế nhiệm Cha Phaolô coi sóc Giáo xứ Bến Gỗ. Cha Phêrô và cộng đoàn xây lại nhà thờ mới năm 1982. Năm 1996, Cha Longinô Nguyễn Thới Mậu thay thế Cha Phêrô phụ trách Giáo xứ. Cha Longinô cùng cộng đoàn Bến Gỗ trùng tu nhà thờ và xây nhà xứ mới. Năm 2003, Cha Philipphê Lê Văn Năng đến quản nhiệm Giáo xứ Bến Gỗ. Hai năm sau, Cha Phanxicô Xaviê Phan Chiếm về coi sóc cộng đoàn và Cha giúp giáo dân Bến Gỗ xây các tượng đài, nhà mục vụ và thư viện. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxicô Xaviê, cộng đoàn Bến Gỗ đã phát triển về mọi mặt và ngày càng liên đới trong tình hiệp nhất yêu thương.

Ngày 17/11/2022, Cha Phaolô Đoàn Thanh Phong được bổ nhiệm thay thế Cha PX.Phan Chiếm để tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa.

Địa dư Đông giáp Rạch Suối; Tây giáp sông Đồng Nai; Nam giáp rạch nhánh sông Đồng Nai; Bắc giáp khu công nghiệp Biên Hòa 2.

Diện tích 26,7 km2  

Ngày chầu lượt Chúa Nhật đầu tháng 7

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Thủ Thiêm - Cộng đoàn Bến Gỗ

Linh mục đương nhiệm  Phaolô Đoàn Thanh Phong (14/11/2022 - )

Thống kê

Năm

1974

1984

1994

2004

2013

  2020

2024

Giáo dân

1.492

2.250

3.155

4.120

5.412

6.730

3835

Gia đình

233

351

775

1.013

1.331

1.650

920

Tu sĩ

7

-

2

3

3

 

0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Montmayeur Đặc trách 1882 - 1895
2 Lalieme Thiriez Đặc trách 1882 - 1895
3 Kiểm Đặc trách 1895 - 1897
4 Andre Hồ Bảo Nuôi Chánh xứ 1897 - 1902
5 Ackermina Chánh xứ 1902 - 1903
6 Philiphe Saul Chánh xứ 1903 - 1919
7 Andre Giảng Chánh xứ 1919 - 1922
8 Sebastien Chánh Chánh xứ 1922 - 1925
9 Phaolô Nguyễn Chánh Tâm Chánh xứ 1922 - 1925
10 Andre Miều Chánh xứ 1925 - 1927
11 Gioan Bt. Hưởng Chánh xứ 1927 - 1933
12 Phêrô Bùi Hữu Năng Chánh xứ 1933 - 1934
13 Gioan Bt. Bạch Chánh xứ 1934 - 1936
14 Antôn Nguyễn Minh Nhiệm Chánh xứ 1936 - 1939
15 Phêrô Nguyễn Vĩnh Tiến Chánh xứ 1939 - 1949
16 Phaolo Nguyễn Văn Thiên Chánh xứ 1949 - 1953
17 Micae Nguyễn Khoa Học Chánh xứ 1953 - 1957
18 Matthêu Trịnh Tấn Hớn Chánh xứ 1957 - 1971
19 Gabriel Nguyễn Khắc Thành Chánh xứ 1969 - 1971
20 Gioakim Nguyễn Văn Quới Phó xứ 03/05/1970 - 15/11/1970
21 Phaolô Lê Văn Diệu Chánh xứ 1971 - 1975
22 Phêrô Huỳnh Văn Vinh Chánh xứ 1975 - 1996
23 Longino Nguyễn Thới Mậu Chánh xứ 1996 - 2003
24 Philipphê Lê Văn Năng Quản nhiệm 2003 - 2005
25 Phanxicô X Phan Chiếm Chánh xứ 09/07/2005 - 11/2022
26 Giuse Đoàn Xuân Linh Phó xứ 2010 - 2011
27 VinhSơn Đỗ Minh Thăng Phó xứ 2013 - 2015
28 Phaolô Võ Tấn Lộc Phó xứ 08/09/2020 - 10/2023
29 Phaolô Đoàn Thanh Phong Chánh xứ 14/11/2022 -
30 Giuse Hoàng Thanh Tú Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ