Giáo Xứ Xuân Trà

Tên giáo xứ Xuân Trà
Giáo hạt Hố Nai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2843
Quan thầy Đức Mẹ Mân Côi
Địa chỉ giáo xứ 9/68 KP. 10, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

05:00

06:30

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Giáo xứ Xuân Trà có gốc từ Giáo xứ Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh. Năm 1954, một số giáo dân thuộc Giáo xứ Trà Cổ, Giáo phận Hải Phòng, di cư đến khu vực Hố Nai cách Biên Hòa 7 km về hướng Đông bên quốc lộ I lập nghiệp. Thời gian đầu, cộng đoàn giáo dân này là một họ thuộc Giáo xứ Nam Hải, sau đó giáo dân đồng hương từ nhiều nơi quy tụ về và hình thành Giáo họ Trà Cổ. Ngày 19.03.1971, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn nâng Giáo họ Trà Cổ lên thành Giáo xứ với tên gọi là Giáo xứ Trà Cổ II và cử Cha Phaolô Nguyễn Văn Nhân làm chánh xứ tiên khởi. Cuối năm 1971, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thái Chưởng kế nhiệm Cha Phaolô phụ trách Giáo xứ Trà Cổ II. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita cùng với cộng đoàn Trà Cổ xây dựng nhà thờ với kích thước 16m x 45m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.
Năm 1997, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đổi tên Giáo xứ Trà Cổ II thành Giáo xứ Xuân Trà. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Trà đã có nhà giáo lý và đền Thánh Giuse. Năm 2010, Cha Giuse Nguyễn Ý Định về phụ trách Giáo xứ Xuân Trà. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đạo cho cộng đoàn, Cha Giuse dần hoàn chỉnh các cơ sở vật chất như xây dựng đài an nghỉ và lễ đài Đức Mẹ. Năm 2019, Cha Giuse Dương Đức Hưng được bổ nhiệm về phụ trách Giáo xứ. Hiện nay các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Giáo xứ Xuân Trà đã đi vào nề nếp, ổn định và đời sống hiệp nhất yêu thương trong Giáo xứ ngày càng thăng tiến.

Địa dư Đông giáp xứ Trung Nghĩa; Tây giáp xứ Bắc Hải; Nam giáp xứ Nam Hải; Bắc giáp phường Trảng Dài.

Diện tích 22 ha

Ngày chầu lượt CN I MV

Dòng tu trong xứ hiện nay Đaminh Bà Rịa - Cộng đoàn Xuân Trà

Linh mục đương nhiệm Giuse Dương Đức Hưng (09/2019 - )

 

Thống kê

Năm

1975

1990

2003

2013

  2020

2024

Giáo dân

1.500

2.007

2.374

2.690

2836

2843

Gia đình

326

437

584

613

639

752

Tu sĩ

-

-

-

4

 

2

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phaolô Nguyễn Văn Nhân Chánh xứ 1971 - 1972
2 Gioan Bt. Nguyễn Thái Chưởng Chánh xứ 1972 - 1982
3 Phêrô Vương Văn Tuyên Quản nhiệm 1982 - 1989
4 Giuse M. Bùi Hiền Triết Chánh xứ 1989 - 2000
5 Vinhsơn Nguyễn Văn Tuyền Chánh xứ 2000 - 2009
6 Giuse Nguyễn Ý Định Chánh xứ 23/01/2010 - 16/09/2019
7 Giuse Dương Đức Hưng Chánh xứ 09/2019 -
8 Giuse Nguyễn Xuân Dương Phó xứ 08/09/2020 - 17/11/2021

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ