Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & LINH MỤC

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Đức Thắng Túc Trưng Bản đồ Ấp Ðức Thắng 2, xã Túc trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

05:00

18:30

05:00

18:30

05:00

05:00

05:00

07:00

18:30

Duyên Lãng Long Khánh Bản đồ Ấp Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

05:00

07:00

17:00

G.Điểm. Cây Sung Phú Thịnh Bản đồ
GHBL. An Chu Phú Thịnh Bản đồ
GHBL. Bàu Mây Phương Lâm Bản đồ
GHBL. Đại Lộc Hố Nai Bản đồ
GHBL. Hà Phát Hố Nai Bản đồ Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
GHBL. Long Thọ Phước Lý Bản đồ
GHBL. Soklu Gia Kiệm Bản đồ
GHBL. Tân Lâm Phương Lâm Bản đồ
GHBL. Thánh Đaminh Uý Long Khánh Bản đồ
GHBL. Thiên Phúc Long Khánh Bản đồ

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

16:00

GHBL. Trị An Hòa Thanh Bản đồ
GHBL. Vinh Sơn Túc Trưng Bản đồ Khu phố Hiệp Tâm II, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

04:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

16:30

GHBL. Xuân Minh Túc Trưng Bản đồ
GHBL. Xuân Nam Long Khánh Bản đồ
GHBL. Xuân Phúc Gia Ray Bản đồ
GHBL. Xuân Trung Túc Trưng Bản đồ

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

GHBL. Xuân Vinh Gia Ray Bản đồ
Gia Canh Túc Trưng Bản đồ Xã Gia Canh, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15
Tổng cộng: 294