Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & LINH MỤC

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Vĩnh Phước Phước Lý Bản đồ Ấp Thành Công, xã Vĩnh thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Võ Dõng Gia Kiệm Bản đồ Ấp Võ Dõng 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

17:30

04:00

05:00

17:30

04:00

05:00

17:30

04:00

05:00

04:00

05:00

17:30

04:00

16:30

17:00

04:00

05:30

07:00

17:00

Vườn Ngô Phú Thịnh Bản đồ Ấp Tân Phát, xã Ðồi 61, Trảng Bom, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

05:00

17:00

Xuân An Phú Thịnh Bản đồ Ấp 3, xã An Viễn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Xuân Bắc Gia Ray Bản đồ Xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

16:30

04:30

07:00

16:30

18:30

Xuân Bảo Long Khánh Bản đồ Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình, Xuân Lộc, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

07:00

17:00

Xuân Bình Long Khánh Bản đồ Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

07:30

17:00

19:00

Xuân Đông Long Khánh Bản đồ Xã Xuân Ðông, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

04:30

06:00

05:00

07:00

Xuân Đức An Bình Bản đồ số 04 - ấp Trần Cao Vân, Xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

16:30

17:00

Xuân Dưng Túc Trưng Bản đồ

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Đường Long Khánh Bản đồ Ấp 1, xã Xuân Ðường, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

04:30

07:00

17:00

Xuân Hiệp Gia Ray Bản đồ

04:45

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

07:00

17:45

Xuân hoa Túc Trưng Bản đồ

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

05:45

17:30

06:30

17:00

Xuân Hòa Tân Mai Bản đồ KP. 7, P. tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

19:00

04:30

06:30

18:00

Xuân Khánh Long Khánh Bản đồ P. Xuân Bình, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

16:30

04:30

16:30

04:30

16:30

04:30

16:30

04:30

16:30

04:30

16:30

04:30

07:00

16:30

19:00

Xuân Kiên Túc Trưng Bản đồ Ấp 8, Xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Kitô Gia Ray Bản đồ 1A, Xuân Lộc Đồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:00

17:00

Xuân Lâm Phương Lâm Bản đồ xã Phú An, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

07:00

Xuân Linh An Bình Bản đồ Ấp 94, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

16:30

04:30

07:00

16:30

Xuân Long An Bình Bản đồ Xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tổng cộng: 294